Onderzoek:

Het familiebedrijf als werkgever: er valt een wereld te winnen

03 juni 2019

Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop familiebedrijven zich opstellen als werkgever. Dit zijn de vijf belangrijkste uitkomsten:

  1. Familiebedrijven kunnen meer in hun werknemers investeren. Anders dan vaak wordt gedacht, investeren familiebedrijven minder in hun werknemers dan niet-familiebedrijven. Ze laten hierdoor soms onnodig kansen liggen en zijn in bepaalde opzichten zelfs te kenschetsen als een 'minder goede' werkgever dan niet-familiebedrijven.
  2. Veel familiebedrijven leunen behoorlijk op medewerkersloyaliteit. Niet-familiebedrijven investeren meer in hun werknemers via training en opleiding, en accepteren tegelijkertijd dat medewerkers hun carrière op enig moment weer buiten het bedrijf zullen voortzetten. Familiebedrijven bieden hun werknemers in de eerste plaats baanzekerheid en verwachten daar veelal een loyale houding voor terug.
  3. Familiebedrijven kunnen hun financiële prestaties verbeteren door meer te investeren in werkgeverschap. Goed werkgeverschap hoeft niet alleen geld te kosten. In tegendeel zelfs: uit dit onderzoek blijkt dat meer investeren in werknemers juist heel verstandig kan zijn. Beter werkgeverschap resulteert namelijk in een significant beter rendement: zowel het rendement op de activa als het eigen vermogen blijkt met enkele procenten te kunnen stijgen.
  4. Familiebedrijven zijn minder ‘familievriendelijk’. Ze doen minder om hun werknemers te helpen om carrière en gezinsleven te combineren dan hun tegenhangers. Zo is er minder vaak kinderopvang beschikbaar. Ook werken familiebedrijven significant minder vaak met flexibele werktijden dan niet-familiebedrijven.
  5. Nederlandse familiebedrijven scoren vergelijkbaar met hun internationale collega’s. Familiebedrijven die minder in werkgeverschap investeren, zijn een wereldwijd fenomeen. In Nederland blijkt dit de situatie: Nederlandse familiebedrijven investeren gemiddeld genomen zelfs nog iets minder in hun werknemers dan niet-familiebedrijven.

Het is daarom een onvermijdelijke conclusie dat de meeste familiebedrijven nog veel kunnen leren van de managementaanpak die niet-familiebedrijven hanteren. Dat helpt bij het aantrekken en ontwikkelen van een talentvol werknemersbestand. Het levert bovendien een significante verbetering op van de financiële prestaties. Op basis van de resultaten uit het onderzoek zetten we in het rapport “Winnend werkgeverschap” een zevental tips voor u op een rij.

Download onderzoek