Artikel:

Het bouwen van een datagedreven organisatie: Vier lessen van digitale voorlopers

09 november 2021

Ondanks de enorme hype rondom data, merkt BDO op dat mkb’ers worstelen om de waarde van data te benutten. Bij sommige organisaties zit data al in hun DNA. Deze zogenoemde ‘Born Digital’ organisaties zijn opgegroeid met technologie en data. Sterker nog, zij kennen zelfs geen wereld zonder. Echter, het merendeel van het Nederlandse mkb bestaat uit traditionele organisaties die datagedreven werken nog als een grote uitdaging zien. In dit perspectief bespreken wij de drie lessen van deze voorlopers.

Uit onderzoek van BDO komt naar voren dat de meeste mkb’ers erkennen dat in de toekomst een transformatie naar een datagedreven organisatie onvermijdelijk is om relevant te blijven in de markt. Toch staat het onderwerp momenteel nog niet hoog op de prioriteitenlijst. Hier en daar vinden experimenten plaats, maar het is nog te vroeg om te spreken over duidelijke en duurzame resultaten. Er zijn echter een aantal mkb-organisaties die al reeds zeer bedreven zijn in datagedreven werken. Deze voorlopers boeken reeds duurzame resultaten met de inzet van data in hun bedrijfsvoering.

4 belangrijke lessen van digitale voorlopers

Wat kunnen mkb’ers die beginnen met het bouwen van een datagedreven organisatie nu leren van de ervaringen die de voorlopers hebben opgedaan?

 1. Hanteer een integrale aanpak
  Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat voorlopers kiezen voor een integrale aanpak. Binnen deze organisaties is aandacht voor de vier bouwstenen die noodzakelijk zijn om succesvol met datagedreven werken aan de slag te gaan, te weten; strategie, digitaal, mens en proces.
 2. Het formuleren van een digitale strategie geeft richting
  Het startpunt van succes is het formuleren van een digitale strategie. De digitale strategie beschrijft de manier waarop de inzet van data en technologie bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie. En hoe de inzet van data en technologie daadwerkelijk leidt tot waardecreatie. Binnen veel organisaties mist dit kader om met datagedreven werken aan de slag te gaan. Dit terwijl het inzetten van technologie geen doel op zich moet zijn, maar moet bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.
 3. Datagedreven werken vraagt om een sterk digitaal fundament
  Naast een digitale strategie vraagt datagedreven werken logischerwijs ook om een sterk digitaal fundament. Immers, een organisatie moet over data en systemen beschikken. Natuurlijk is de techniek hierbij van belang, maar veel belangrijker is om te kijken naar de wijze waarop de data governance binnen de organisatie is vormgegeven. Hierbij worden binnen de organisatie duidelijke afspraken gemaakt over beheersing, beschikbaarheid en de kwaliteit van data. Bedrijven die succesvol met datagedreven aan de slag zijn besteden hier bovengemiddeld veel aandacht aan.
 4. Niet de technologie maar de mensen staan centraal
  Het formuleren van de digitale strategie en het bouwen aan een digitaal fundament zijn essentiële bouwstenen voor succes. Echter, dit is nog geen garantie. Logischerwijs is succes ook afhankelijk van de manier waarop in de praktijk hier invulling aan wordt gegeven. Hoe geavanceerd een digitale oplossing ook is, het zijn de mensen die ermee werken en het tot een succes maken. Voorlopers betrekken actief hun medewerkers in de transformatie naar een datagedreven organisatie en het creëren van een bijpassende cultuur. Daarnaast hebben zij scherp in beeld welke vaardigheden en competenties noodzakelijk zijn en wat nodig is om deze binnen de organisatie op te bouwen.

Naast het hanteren van een integrale aanpak, zijn een duidelijk doel, het bouwen aan een stevig fundament en het actief betrekken van werknemers in de noodzakelijke verandering dus de belangrijkste elementen die voorlopers in datagedreven werken gebruiken om succesvol met datagedreven werken aan de slag te gaan.

Wilt u meer weten over de valkuilen in datagedreven werken?

DOWNLOAD HET ONDERZOEK 

Meer weten over de integrale BDO-aanpak richting een toekomstbestendige, datagedreven organisatie? Graag vertellen wij in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek hoe wij uw organisatie kunnen begeleiden in de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie die klaar is voor de toekomst. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten en bekijk hier onze productsheet over Digital Performance Improvement.