Artikel:

Handelsakkoord brexit; gevolgen voor handelen met het Verenigd Koninkrijk

24 maart 2021

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Hierna gold een transitieperiode tot en met eind december 2020. Deze periode stond in het teken van het smeden van een handelsakkoord. Naarmate 2020 verstreek leek een no-deal brexit een steeds reëler scenario te worden. Echter, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben op de valreep tóch een akkoord gesloten over hun toekomstige handelsrelatie. Wat zijn de gevolgen van dit akkoord voor ondernemingen die handelen met het Verenigd Koninkrijk?

Douaneformaliteiten voor ondernemingen

Nu de transitieperiode is afgelopen kwalificeert het Verenigd Koninkrijk als een zogenaamd derde land. Dit betekent dat ondernemingen te maken krijgen met het formaliteitenstelsel van het Douane Wetboek van de Unie, indien er handel wordt gedreven met het Verenigd Koninkrijk. Omdat het Verenigd Koninkrijk als derde land wordt gezien moet er  aangifte worden gedaan bij de in- uitvoer van goederen aldaar. Om goederen te kunnen importeren en/of exporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk heeft u vanaf heden een EORI-nummer nodig. Met dit EORI-nummer bent u in staat om verplichte meldingen en aangiftes in de aangiftesystemen van de Nederlandse douane te doen en kunt u daarnaast verschillende douanevergunningen aanvragen.

Overweeg een AEO-vergunning

Tevens is het belangrijk voor ondernemers om een AEO-vergunning (Authorised Economic Operator) te overwegen, aangezien dit onder meer kan leiden tot logistieke tijdwinst. Met deze vergunning wordt de ondernemer aan minder (fysieke) douanecontroles onderworpen, wat ervoor zorgt dat de doorstroom van goederen vlot verloopt. Daarnaast kunnen met een AEO-vergunning andere douanevergunningen, zoals een vergunning voor een douane-entrepot of actieve veredeling, eenvoudiger worden verkregen. De AEO-vergunning wordt in het Verenigd Koninkrijk tevens erkend als kwaliteitskeurmerk, waarmee de ondernemer wordt bestempeld tot betrouwbare partner die zijn (interne) organisatie, processen en financiën goed op orde heeft.

Controleer de leveringscondities om verrassingen te voorkomen

Incoterms zijn standaardbepalingen die onder meer de verdeling van het risico en de kosten van transport en verzekering in de (internationale) handel regelen. Dit heeft gevolgen voor de btw en invoerrechten bij de in- en uitvoer van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Er zijn meer dan tien Incoterms die kunnen worden gebruikt. De keuze daarvan heeft invloed op wie zal zorgdragen voor de douaneformaliteiten bij in- en uitvoer. Daarmee dient de vaststelling van de Incoterms een weloverwogen keuze te zijn. De Incoterms DDP en ExWorks zijn in de praktijk veelgebruikte leveringscondities. Deze brengen elk hun eigen douanegevolgen met zich mee. Indien een Nederlandse leverancier de leveringsconditie DDP hanteert, heeft dat tot gevolg dat de leverancier niet alleen zorg moet dragen voor de uitvoerformaliteiten in Nederland, maar ook voor de invoerformaliteiten in het Verenigd Koninkrijk. Daar tegenover staat de leveringsconditie ExWorks, waarbij de Britse afnemer alle exportformaliteiten in Nederland voor zijn rekening dient te nemen. Dit zal, in combinatie met het nieuwe exporteursbegrip in de Unie, dat per 1 januari 2021 in werking is getreden, leiden tot problemen. Een Britse afnemer kan na de brexit namelijk niet langer in de Europese Unie zelf als exporteur van de goederen optreden.

Oorsprongsregels van belang bij invoerrechten

In het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk is vastgelegd dat de handel in goederen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk normaal gesproken plaatsvindt zonder invoerrechten. Er komen ook geen quota wat betekent dat de in- en uitvoer van goederen niet wordt beperkt tot een bepaalde hoeveelheid. Echter, er kan niet zonder meer gebruik gemaakt worden van deze tarieven- en quotavrijstelling. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling spelen de oorsprongsregels een grote rol. Dit houdt in dat als u kunt aantonen dat de producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk respectievelijk de Europese Unie komen, dan kunt u de goederen invoeren zonder heffing van invoerrechten. Hiervoor is wel vereist dat u aan de hand van diverse bescheiden de oorsprong van goederen kunt aantonen. Dit dient voor iedere zending te gebeuren en brengt dus flink wat administratieve lasten met zich mee. Het handelsakkoord voorziet importeurs in een tegemoetkoming ten aanzien van de preferentiële oorsprong. De preferentiële oorsprong houdt in dat goederen zijn geproduceerd of voldoende zijn bewerkt in de EU dan wel het Verenigd Koninkrijk. Dan kan een lager of nulrecht bij invoer worden geclaimd na overlegging van oorsprongsbewijzen. In het akkoord is de mogelijkheid opgenomen om alsnog binnen een termijn van drie jaren na invoer van de goederen de preferentiële oorsprong te claimen.

Vereenvoudigingen om ondernemers tegemoet te komen

Om ondernemers iets tegemoet te komen in de lastenverzwaring die zij ervaren door het uitreden van het Verenigd koninkrijk uit de Europese Unie, heeft het Verenigd Koninkrijk enkele vereenvoudigingen opgenomen in zijn nieuwe douanewetgeving.

  • De belangrijkste vereenvoudiging op douanegebied die het Verenigd Koninkrijk heeft doorgevoerd is de ‘vereenvoudigde aangiften’ van het Customs Freight Simplified Procedures-aangiftesysteem (hierna: CFSP). Dit systeem geldt speciaal voor exporteurs uit de Europese Unie en maakt het mogelijk om een vereenvoudigde aangifte aan de grens te doen en de heffing van btw en douanerechten uit te stellen tot uiterlijk de vierde dag van de volgende maand. Op dat moment moet een aanvullende aangifte worden gedaan en dienen de heffingen te worden betaald.
     
  • Een andere vereenvoudiging is het systeem van de ‘verlate aangiften’. Dit biedt importeurs de mogelijkheid om invoeraangiften te doen door inschrijving in de eigen (commerciële) administratie. Vervolgens moet vóór 30 juni 2021 een aanvullende invoeraangifte worden gedaan door de importeur van de goederen. Deze vereenvoudiging kan alleen gebruikt worden als de goederen ook daadwerkelijk in het vrije verkeer van het Verenigd Koninkrijk worden gebracht en als het gaat om niet-gecontroleerde Unie-goederen.

BDO kan u ondersteunen

BDO heeft de kennis en ervaring om u bij te staan zodat uw handel met het Verenigd Koninkrijk minimale last ondervindt van de per 1 januari geldende douaneformaliteiten. Samen met u zorgen wij ervoor dat u kunt blijven doen wat u doet, terwijl wij de douane technische aspecten in kaart brengen en u ondersteunen bij het afdekken van de risico’s. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze adviseurs.