Artikel:

Groei in de maakindustrie zet verder door

21 september 2021

Eerder informeerden wij u al dat positieve ontwikkelingen in de maakindustrie doorzetten. In dit perspectief kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in de afgelopen maand.

In juli en augustus heeft het CBS weer diverse publicaties over de maakindustrie uitgebracht. De cijfers laten zien dat de industrie door blijft groeien, met name door de aanhoudende vraag uit binnen- en buitenland. Dit is ook terug te zien in het aantal overnames in de sector.

Groei van gemiddelde dagproductie en afzetprijzen zet door

De gemiddelde dagproductie is in de maand juni ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder weer verder gestegen (17,9% ten opzichte van juni 2020). Ten opzichte van juni 2019 is de dagproductie zelfs met 7% gegroeid.

In de maand juni lag de gemiddelde dagproductie in bijna alle bedrijfstakken hoger dan een jaar eerder. De grootste stijging is gerealiseerd door de bedrijfstak “Machine-industrie” van respectievelijk 68% ten opzichte van een jaar eerder.

In juni zijn de gemiddelde afzetprijzen opnieuw toegenomen ten opzichte van een jaar eerder (12,6% ten opzichte van juni 2020). De stijging was wel lager dan in mei (13,2%). De stijging van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijs van ruwe aardolie.

Orders uit binnen- en buitenland laten orderportefeuilles opnieuw groeien

De inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi heeft in juli een lichte daling doorgemaakt, maar dit blijft nog steeds een van de hoogste cijfers in de geschiedenis van de PMI. De PMI blijft met name hoog door een aanhoudende toename van het aantal nieuwe orders uit binnen- en buitenland. De toename van de productie is iets afgenomen ten opzichte van een jaar eerder, maar blijft nog steeds groot. De afgelopen maand hebben bedrijven wederom personeel aangenomen om de druk op de capaciteit te verlagen, maar heeft ook te maken met een personeelstekort. Verder blijven bedrijven nog steeds hun buffervoorraad vergroten.

Producentenvertrouwen groeit verder naar nieuwe recordhoogte

In juli 2021 is het producentenvertrouwen verder verbeterd en uitgekomen op 12,3. Dit is fors hoger dan het langjarig gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). De afgelopen maand was men positiever over zowel de orderpositie als de voorraden gereed product. Over de toekomstige bedrijvigheid was men ongeveer even positief als in juni. Ondernemers in de elektrotechnische- en machine-industrie waren het meest positief. In de transportmiddelenindustrie steeg het vertrouwen het sterkst (van 7,6 naar 15,8).

Forse toename van overnames in de industrie in de maand juli

De verbetering van de economische situatie in de industrie heeft ook een impact gehad op het aantal deals in de sector. In de maand juli is er een stijging te zien van de deals ten opzichte van een jaar eerder. Het totaal aantal overnames in de capital goods sector ligt nu al fors hoger dan een jaar eerder (2021: 57; 2020:44). Gezien deze stijging verwachten wij voor geheel 2021 een hoog transactievolume. Copyright © 2021, S&P Global Market Intelligence (and its affiliates, as applicable).

Meer informatie

Binnen de M&A praktijk van BDO zien wij dat het aantal deals stijgt. Tot en met augustus jl. is al een significant aantal koop- én verkooptransacties afgerond en de pijplijn is onverminderd gevuld. Gezien de snel aantrekkende economische perspectieven kunnen wij ons voorstellen dat u daar als investerend, acquirerend of eventueel zelfs verkopend ondernemer gebruik van wilt maken. Wilt u dan ook meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan zeker contact met ons op.