Onderzoek:

Grip op fiscale processen bij zorginstellingen urgenter dan ooit

16 juni 2021

Nika Stegeman, Partner Belastingadvies, branchegroep Zorg |

De zorgsector staat op de drempel van het aangaan van nieuwe uitdagingen. Het traditionele zorgsysteem heeft zijn beste tijd gehad en vraagt om veranderingen in de wijze van zorgverlening en verdere samenwerkingen. De COVID-pandemie heeft een aantal positieve veranderingen versneld en heeft laten zien dat waardevolle nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk zijn. Instellingen blijken onder druk prima in staat om mee te bewegen in het dynamische zorglandschap.

Een fiscaal complex speelveld

Die veranderingen brengen echter ook nieuwe fiscale vraagtekens en risico’s. De fiscale regelgeving beweegt namelijk niet op hetzelfde tempo mee. Dat maakt het fiscale speelveld in de zorg aanzienlijk complexer dan voorheen.

BDO deed onderzoek naar fiscaliteit bij zorginstellingen

Instellingen hebben weliswaar de ambitie om meer grip te krijgen op fiscale zaken, maar er ontbreekt veelal een structurele aanpak. Dat blijkt uit recent onderzoek door specialisten van onze branchegroep Zorg onder instellingen in de sector. En dat terwijl de overgrote meerderheid van de respondenten zich terdege realiseert dat het juist in deze tijd van (soms noodgedwongen) veranderingen zaak is om fiscaal in control te zijn.

Daarom bieden we in dit rapport - naast de onderzoeksresultaten - tevens een analyse van een aantal ontwikkelingen die impact hebben op de fiscale vraagstukken bij zorginstellingen én een aantal praktische handvatten. Zodat u gericht aan de slag kunt met uw fiscale ambities en de toekomstige uitdagingen zonder fiscale zorgen aan kunt gaan.

Download rapport ‘fiscaliteit bij zorginstellingen 2021’

Via onderstaande button is het gehele onderzoek te downloaden. Neem gerust contact op met één van onze specialisten bij vragen over dit rapport of over verdere duiding.

download onderzoek