Artikel:

Governancecode Zorg: last call

12 november 2018

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor uw zorgorganisatie de Governancecode Zorg 2017. De bedoeling van de Governancecode 2017 is dat bij de toepassing van zeven principes de raad van bestuur, de raad van toezicht en andere belanghebbenden in gesprek raken over belangrijke governancethema’s als transparantie en verantwoording, belangenverstrengeling en omgang met medezeggenschap. Door middel van dit dialoog moet een governance tot stand te komen die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Tijd voor actie

Inmiddels zijn er, sinds 1 januari 2017, al bijna twee jaren verstreken. Uiterlijk op 1 januari 2018 diende uw zorgorganisatie te beschikken over, onder meer, de open aanspreekcultuur en de interne checks & balances die de Governancecode Zorg 2017 heeft voorgeschreven. Voor de eventuele aanpassingen van de statuten van uw zorgorganisatie, regelementen en overige documentatie waarin interne regelgeving is vastgelegd geldt echter de uiterlijke deadline van 1 januari 2019. Nu ook deze deadline nadert is het de hoogste tijd om, indien nodig, actie te ondernemen.

Advies nodig?

Heeft u advies nodig over het aanpassen of wijzigen van uw statuten? Of heeft u vragen over andere juridische documenten naar aanleiding van de Governancecode Zorg 2017? Neem dan gerust contact op met een van de juristen van BDO Legal die gespecialiseerd zijn in de zorgsector. Wij kunnen u bijvoorbeeld al eenvoudig helpen met een checklist ten aanzien van de Governancode Zorg 2017 voor de huidige statuten van uw zorgorganisatie.