Artikel:

Goedkeuringswet implementatie Multilateraal Verdrag (MLI) aangenomen

05 maart 2019

Op 5 maart 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Multilateraal Verdrag (MLI) aangenomen. Het MLI wijzigt bilaterale belastingverdragen, zonder dat nieuwe onderhandelingen nodig zijn.

Multilateraal Verdrag (MLI): achtergrond

Het MLI is voortgekomen uit het BEPS-project van de OESO, het project tegen winstverschuiving en uitholling van belastinggrondslagen. Het MLI biedt concrete oplossingen om hiaten in bestaande internationale belastingregels te dichten door wereldwijde aanpassing van de belastingverdragen. Het MLI kan in één keer zeer veel bilaterale belastingverdragen wijzigen, zonder dat nieuwe onderhandelingen tussen landen onderling nodig zijn. De regels in het MLI hebben namelijk voorrang op bepalingen in de huidige belastingverdragen. Momenteel hebben 87 landen het MLI ondertekend. Op 1 juli 2018 is het MLI in werking getreden voor landen die het onmiddellijk hadden geratificeerd. De MLI-bepalingen kunnen op zijn vroegst belastingverdragen van Nederland aanpassen met ingang van 1 januari 2020.

Gevolgen voor Nederland

Hoewel door de aanname van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer nu vaststaat dat Nederland het MLI zal uitvoeren, betekent dit niet dat alle Nederlandse belastingverdragen worden gewijzigd. Nederland heeft immers niet alle belastingverdragen aangemeld voor de aanpassingen van het MLI. De verdragen waarover nog onderhandeld wordt, blijven er voorlopig buiten. Dat betreft bijvoorbeeld het belastingverdrag met België en Spanje. De MLI-bepalingen wijzigen een door Nederland gesloten belastingverdrag alleen als dat belastingverdrag is aangemeld. Bovendien moet er sprake zijn van een ‘match’: het andere land moet instemmen met de keuzes die Nederland heeft gemaakt. Nadat het andere verdragsland ook het ratificatieproces heeft doorlopen, wordt het belastingverdrag pas aangepast. Op de site van de OECD is een MLI-database opgenomen.

Voorbehoud

Nederland heeft verder nog een amendement aangenomen om een voorbehoud te maken op artikel 12 van het MLI (artificial avoidance of permanent establishment status) totdat er sprake is van effectieve conflictresolutie tussen voldoende leden van het verdrag en Nederland. Er is gevraagd om voor het in werking treden van artikel 12 voldoende zeker te stellen dat er duidelijkheid is over de regels rond winsttoerekening of dat er sprake zal zijn van effectieve conflictresolutie, bijvoorbeeld door het opstellen van arbitrageclausules.

Meer informatie

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben of willen overleggen, bijvoorbeeld over een vraag of in uw situatie de aanpassing van een belastingverdrag gevolgen heeft, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.