Onderzoek:

Global Risk Landscape 2020: impact van integriteit op organisaties

30 juni 2020

Het imago van de organisatie is volledig geïntegreerd met en staat synoniem voor het imago van de CEO. Dat geeft 62% van de respondenten aan in het BDO Global Risk Landscape rapport 2020: ‘The integrity index’.

Voor het vijfde jaar op rij deed BDO onderzoek naar de wereldwijde stand van zaken rondom risicomanagement. Hierbij deelden meer dan vijfhonderd bestuurders van over de hele wereld hun visie op risicomanagement en de uitdagingen van morgen. Het thema van dit jaar is integriteit en de impact ervan op de reputatie van de organisatie. Niet alleen vanuit het perspectief van risico’s, maar ook vanuit de positieve bijdrage die dit kan leveren in het versterken van de reputatie en het vertrouwen dat stakeholders in de organisatie hebben.

Meer waarde uit reputatie

Op basis van het onderzoek constateert BDO dat organisaties nog veelal reactief bezig zijn met reputatie. Dat wil zeggen, bezig zijn met het voorkomen van incidenten of in geval van een incident, de schade proberen te beperken. Niet onbelangrijk uiteraard, maar wanneer je gelooft in de kracht van een merk of  uitstraling in de markt, kunnen organisaties nog meer waarde halen uit hun reputatie.

Top 3 risico’s: relatie met COVID-19

Zoals elk jaar vroegen we bestuurders naar de risico’s waarop de organisatie het minst voorbereid zijn. In de huidige bijzondere tijd, waarin we door toedoen van het coronavirus het hoofd proberen te bieden aan een wereldwijde crisis met een omvang die we nog niet eerder hebben ervaren, is het niet verwonderlijk dat de top 3 bestaat uit:

  1. Economische teruggang, langzaam herstel
  2. Cybercriminaliteit
  3. Bedrijfsonderbreking

Al deze risico’s zijn te relateren aan de coronacrisis. Cybercriminaliteit stond vorig jaar al op de tweede plaats. Doordat bedrijfsprocessen steeds meer digitaliseren en we ook meer op afstand zijn gaan werken, zal dit risico in belangrijkheid alleen maar toenemen. Ook in relatie tot bedrijfsschade. Bedrijfsonderbreking (business interruption) is typisch een gevolg van COVID 19. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat leveranciers uit China in de coronacrisis niet meer konden leveren, maar ook import en export beperkingen die speelden. Daarnaast zorgt COVID-19 voor economic slowdown.

Bezinning en heroverweging

Of ook de andere risico’s voor langere tijd een plek zullen houden in de top van risico’s die organisaties wereldwijd zien? Waarschijnlijk niet. De COVID-19 crisis toont wel aan dat de globalisering heeft geleid tot vergaande afhankelijkheden van partijen ver van huis, waar we weinig zicht op hebben en laat staan invloed. Daar staat tegenover dat een crisis van deze omvang mensen en organisaties uitdaagt om creatief te zijn en te innoveren. Niet alleen op sociaal vlak, ook bedrijfseconomisch en digitaal. Tijd voor bezinning en heroverweging; waar halen we onze grondstoffen en producten vandaan, hoe kunnen beschikbare technologieën zoals AI optimaal benutten zonder de privacy in gevaar te brengen. En is het echt nodig om zoveel te reizen en hoe zorgen we als nationale overheden voor ‘level-playing fields’?

Laten we hopen dat deze crisis nieuwe inzichten en energie brengt om de wereld te verbeteren. De mate en het tempo waarin dit gebeurt, is moeilijk te voorspellen. Dat betekent niet dat organisaties niets kunnen doen. Door nu al na te denken over de toekomst en mogelijke strategieën, kunnen ondernemingen zich voorbereiden zodat kansen beter benut en risico’s beperkt worden. En een organisatie die aantoonbaar is voorbereid op de toekomst, wekt meer vertrouwen. Dat is goed voor de reputatie en het imago van de CEO. 

Bent u benieuwd naar het rapport? Download de Global Risk Landscape 2020 via onderstaande button. 

DOWNLOAD RAPPORT