Artikel:

Gezamenlijke eigen woning en draagplicht: up-to-date in 3 korte video’s

29 april 2022

In 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht ingevoerd. Dit kon tot ongewenste beperkingen in de hypotheekrenteaftrek leiden. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën in januari 2018 een besluit uitgebracht waardoor partners die gezamenlijk een eigen woning kopen en gezamenlijk de eigenwoningschuld aangaan niet te maken krijgen met een niet-beoogde beperking van de aftrekbare eigenwoningrente. Per 1 januari 2022 is dit besluit min of meer in de wetgeving opgenomen. In dat kader is het in bepaalde situaties goed om een draagplichtovereenkomst te sluiten.

Partnerschapsituaties
De situatie die we hier centraal stellen, is de situatie waarbij één van beide partners al een eigenwoningverleden heeft dan wel recht op toepassing van het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden. Bekijk de video voor meer informatie.
 


Het uitgangspunt van de wetgever is dat partners financieren naar rato van hun eigendomsaandeel, maar dat is niet altijd het geval. In dit soort situaties kan een draagplichtovereenkomst een goed advies zijn om tot de gewenste financiële en fiscale uitwerking te komen.

Nieuwe wetgeving
De bedoeling van de nieuwe wetgeving is dat de (complexe) fiscale eigenwoningregeling in partnerschapssituaties rechtvaardiger wordt. Ook moeten onbedoelde renteaftrekbeperkingen voorkomen worden. Denk hierbij aan de bijleenregeling of het recht op renteaftrek. Voor meer uitleg hierover kunt u onderstaande video bekijken.
 


Draagplicht(overeenkomst)
Hoewel de wet nu is aangepast, is het zeker niet altijd aantrekkelijk om de wet zonder meer te volgen. Gedeeltelijk wordt het fiscale verleden namelijk definitief vermengd. En de vraag is of dit gewenst is. Zo kan dit bij een latere (echt)scheiding vervelend uitpakken. Daarnaast zijn er meer mogelijk ongewenste effecten die voorkomen kunnen worden.

Overwogen zou kunnen worden dat partners bij de aanschaf van de woning komen tot een afwijkende interne draagplicht. Dit wordt ook gevolgd door de belastingdienst. Kijk naar dit filmpje voor meer informatie.
 


Overigens werkt dit niet als sprake is van een gemeenschap van goederen. Of een draagplichtovereenkomst voor u mogelijk raadzaam is, kunt u bekijken in onderstaand stroomschema.

Wat betekent dit voor u?

De fiscale behandeling van de eigen woning is bijzonder complex. In de situatie dat partners samen een woning kopen en één van de partners al een eigen woning heeft gehad of eigen middelen inbrengt, is het vaak raadzaam een draagplichtovereenkomst te sluiten. Hebt u hier vragen over? Neem contact op met uw BDO-adviseur.