Artikel:

Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten

24 april 2020

In verband met de coronacrisis kan een reeds verleende ontheffing in de zin van de regeling werktijdverkorting er toe leiden dat het SV-loon van een werknemer omlaag gaat, zodat niet langer meer wordt voldaan aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling. 

Kennismigrantenregeling

Een vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling, kan in Nederland aan de slag zonder tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning arbeid. Een van de voorwaarden die is verbonden aan de kennismigrantenregeling, is het salariscriterium. De salariscriteria voor 2020 zijn vastgesteld op:

  • Kennismigrant 30 jaar of ouder: € 4.612 bruto per maand    
  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar: € 3.381 bruto per maand    
  • Verlaagd salariscriterium: € 2.423 bruto per maand    
  • Europese blauwe kaart (EU Blue Card): € 5.403 bruto per maand

Er is een relatief kleine groep werkgevers die in verband met de coronacrisis ontheffing in de zin van de regeling werktijdverkorting  hebben verkregen. Hierdoor kunnen deze werkgevers hun werknemers in dienst houden. Met toepassing van de wtv kan het aantal arbeidsuren van de werknemers tijdelijk naar beneden worden bijgesteld. Voor het aantal arbeidsuren dat de werknemers minder werken, kan de werkgever namens haar werknemers WW-uitkeringen aanvragen. 

Vereiste salariscriterium

Bovenstaande kan er toe leiden dat het SV-loon omlaag gaat, zodat niet langer meer wordt voldaan aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling. Hierdoor is de uitzondering op de tewerkstellingsvergunningverplichting niet meer van toepassing. Een werkgever kan dan beboet worden voor illegale tewerkstelling als hij een kennismigrant laat werken zonder aan het vereiste salariscriterium te voldoen. 

Gelet op de bijzondere omstandigheden en het gegeven dat het om een beperkte groep werknemers gaat, is in de situatie dat een werkgever in verband met de wtv tijdelijk een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke salariscriterium, besloten dat een tijdelijke niet-wetsconforme uitvoering wordt toegestaan. In dergelijke situaties wordt geen boete opgelegd. Dit blijkt uit de kamerbrief van 22 april 2020. 

Meer weten over loonbelasting tijdens de coronacrisis?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van loonbelasting en/of sociale zekerheid? Lees meer informatie over fiscale maatregelen op onze speciale themapagina, of neem gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag. 

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam