Artikel:

Gemeente ontvangt geen btw-compensatie bij exploitatie begraafplaats

28 mei 2021

Vorig jaar informeerden wij u over de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak over de btw-gevolgen van de exploitatie van begraafplaatsen door gemeenten. De Hoge Raad besliste dat gemeenten hierbij handelen als btw-ondernemer en niet als overheid. De zaak werd terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam om te onderzoeken of een gemeente bij de exploitatie van een begraafplaats tóch deels recht heeft op compensatie van btw. Het Hof heeft recentelijk uitspraak gedaan. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de gevolgen van deze uitspraak.

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat een gemeente bij de exploitatie van een begraafplaats en bij de uitgifte van grafrechten tegen vergoeding niet handelt in de hoedanigheid van overheid voor de btw, maar als btw-ondernemer. Het Gerechtshof diende echter nog te beoordelen of de gemeente deze activiteiten voor een gedeelte niet tegen vergoeding verricht, de zogenoemde niet-economische activiteiten. Zo zou mogelijk tóch recht op compensatie van btw bestaan. Het Gerechtshof oordeelt echter dat de gemeente (nog steeds) geen recht heeft op compensatie van btw.

Weliswaar is ook deels sprake van het verrichten van gratis activiteiten, maar bestaat er toch geen recht op compensatie van btw. De gemeente heeft geen kosten met btw die toerekenbaar zijn aan deze gratis activiteiten en een begraafplaats kan niet gelijk worden gesteld met openbaar groen vanwege de afwijkende functie.

Toepassing btw-vrijstelling

De btw-wetgeving kent een vrijstelling van btw voor de diensten door lijkbezorgers. De Advocaat-Generaal concludeerde eerder dat de exploitatie van begraafplaatsen niet onder deze vrijstelling valt. Het Gerechtshof gaat hier echter niet specifiek op in en lijkt als uitgangspunt te nemen dat deze vrijstelling wel van toepassing is. Discussie hierover is wat ons betreft mogelijk, maar wij verwachten dat de Belastingdienst dit standpunt in de praktijk ook zal innemen. Het gevolg van de vrijstelling is dat de toerekenbare btw kostprijsverhogend uitwerkt.

Advies voor gemeenten: beoordeel uw btw-positie

Als gevolg van deze uitspraak bestaat er in beginsel geen recht op een bijdrage uit het Btw-compensatiefonds (meer) voor deze activiteiten. Wij adviseren om uw btw-positie bij de exploitatie van begraafplaatsen te beoordelen. Toch lijkt het Gerechtshof ruimte te laten voor (gedeeltelijke) compensatie onder strikte voorwaarden. Compensatie kan bijvoorbeeld bestaan bij het gratis verlenen van toegang tot een herdenkingsdienst. Daarnaast is het denkbaar dat er openbare natuurbegraafplaatsen zijn, die wél als openbare groenvoorzieningen worden beschouwd. Dit zijn echter uitzonderingen. Het uitgangspunt blijft dat gemeenten bij het exploiteren van begraafplaatsen handelen als btw-ondernemer.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van onze btw-specialisten.

Mogen wij u nog iets vragen?

Op basis van een onderzoek brengen we in kaart of de inhoud van dit artikel voldoende aansluit op de wensen en behoeften van onze lezers, zodat we daar waar mogelijk op kunnen anticiperen. We nodigen u van harte uit deel te nemen, want uw mening is belangrijk voor ons. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 8 minuten en uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank, uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. 

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK