Artikel:

Geen last meer van lage marktrente bij aankoop pensioen

13 november 2018

Een pensioenregeling kent twee belangrijke verschijningsvormen, namelijk de premieovereenkomst, beter bekend als beschikbare premieregeling en de uitkeringsovereenkomst, beter bekend als eindloon- of middelloonregeling.

Pensioentoezeggingen in de vorm van beschikbare premieregeling

Het belangrijkste kenmerk van de uitkeringsovereenkomst is dat de hoogte van het uiteindelijk te ontvangen pensioen vaststaat. Dit is niet afhankelijk van de rentestand tijdens de opbouw van het pensioen, noch op het moment dat de uitkering plaatsvindt. Gezien het feit dat dit voor de werkgever een zeer kostbare regeling is, garanties kosten immers (veel) geld, worden pensioentoezeggingen tegenwoordig vrijwel altijd gedaan in de vorm van een beschikbare premieregeling.

Aankoop levenslang pensioen

De werkgever stelt hiervoor een vastgestelde premie ter beschikking, waarmee een kapitaal bij een verzekeraar wordt opgebouwd. Met dit kapitaal wordt op de pensioendatum een levenslang pensioen aangekocht. De hoogte van het te realiseren pensioen is in grote mate afhankelijk van de marktrente op het moment van aankoop.

Tot voor kort was het wettelijk bepaald dat het pensioen op de ingangsdatum levenslang moest worden aangekocht en werd berekend met de op dat moment geldende marktrente. Deze werd gedurende de rest van de looptijd, levenslang dus, niet meer aangepast. Door de extreem lage rente van dit moment worden pensioengerechtigden met een beschikbare premieregeling, die de pensioendatum hebben bereikt, geconfronteerd met een (veel) lager dan verwachte levenslange pensioenuitkering. Aan deze situatie is sinds de invoering van de Wet Verbeterde Premieregeling mogelijk een einde gekomen. 

Keuze om pensioenkapitaal te laten doorbeleggen

Deze wet regelt dat deelnemers aan een beschikbare premieregeling de keuze hebben hun opgebouwde pensioenkapitaal in de uitkeringsfase (deels) te laten doorbeleggen. Dit maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op een bepaald moment. Doorbeleggen betekent dat het pensioen in hoogte kan variëren en leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat. Zeker is dat echter niet. Het is uiteraard ook nog steeds mogelijk om voor een vaste uitkering te kiezen.

Daar waar de advisering met betrekking tot de aankoop van een pensioen in het verleden betrekkelijk eenvoudig kon zijn, de aanbieder die de hoogste vaste uitkering kon garanderen was immers min of meer automatisch de beste keuze, wordt een vergelijking tussen de verschillende producten door de mogelijkheid om door te beleggen wat ingewikkelder. Ook andere kenmerken van het aangeboden product moeten worden vergeleken, zoals onderstaande punten::

  • Als er wordt gekozen voor doorbeleggen, is het dan mogelijk om na ingang van het pensioen alsnog te kiezen voor een vaste uitkering?
  • Heeft de pensioengerechtigde zelf invloed op de keuze van het beleggingsprofiel?
  • Zo ja, kan dit beleggingsprofiel gedurende de uitkeringsperiode worden aangepast en hoe dan?
  • Kan de uitkering met een vast percentage per jaar toenemen of juist afnemen etc.?

Meer informatie

De verschillende mogelijkheden, zoals doorbeleggen en de hoogte van de uitkering binnen een bepaalde bandbreedte te mogen variëren, maken het een mooi financieel planningsinstrument. Bovendien behoren het partnerpensioen uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen en de pensioenuitkering met een vast percentage te laten toe- of afnemen ook tot de mogelijkheden. Kortom: advies op dit onderwerp is geen overbodige luxe. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.