Artikel:

Fiscale eenheid tussen Nederlandse zustermaatschappijen en gezamenlijke niet-EU moedervennootschap afgewezen

19 december 2017

De Hoge Raad heeft vrijdag 15 december 2017 geoordeeld in de zaak waarin Nederlandse zuster- en dochtervennootschappen van een Israëlisch concern met elkaar een fiscale eenheid Vpb willen vormen, voor zover nodig tezamen met de Israëlische (groot)moeders. Ondanks dat de (groot)moeders in Israël zijn gevestigd, zou dit volgens belanghebbende mogelijk moeten zijn gezien de ‘non-discriminatiebepaling’ in het verdrag Nederland-Israël. Deze bepaling regelt kort gezegd dat Nederlandse vennootschappen met een in het verdragsland gevestigde moeder niet minder gunstig mogen worden behandeld.

Non-discriminatiebepaling van het belastingverdrag

De Hoge Raad oordeelt dat voeging niet hoeft te worden toegestaan. Wanneer de Nederlandse zustervennootschappen een Nederlandse moeder zouden hebben gehad was het voor hen namelijk evenmin mogelijk geweest om met elkaar een fiscale eenheid te vormen zonder daarin de moeder op te nemen. Hiermee geeft de Hoge Raad impliciet aan dat de non-discriminatiebepaling van het belastingverdrag wel van toepassing is op groepsregimes, maar in de onderhavige casus er niet toe leidt dat sprake is van discriminatie. Verder oordeelt de Hoge Raad dat nu de in Israël gevestigde vennootschappen niet in Nederland onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, zij geen deel uit kunnen maken van de Nederlandse fiscale eenheid. Een fiscale eenheid tussen alleen de Nederlandse vennootschappen is dus niet toegestaan.

Aangetekende bezwaren in vergelijkbare zaken kunnen nu worden afgewezen conform het arrest. Waar de conclusie van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie EU over de per-elementbenadering aanleiding gaf tot aankondigen van spoedreparatiemaatregelen (zie onze eerdere berichtgeving), komt het fiscale eenheidsregime door het onderhavige arrest niet verder onder druk te staan.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.