BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Fiscale aandachtspunten bij beëindiging van een onderneming; let op de btw

12 juni 2020

Elke onderneming kent een begin en een einde. Vaak speelt de vraag of na beëindiging van ondernemingsactiviteiten nog als btw-ondernemer wordt gehandeld? Als dat het geval is, kan de btw op gemaakte kosten nog in aftrek worden gebracht. In dit artikel geven wij u hier meer informatie over en leggen wij uit waar u aan moet denken als u uw bedrijf beëindigt. 

Beëindig btw-registratie niet te snel vanwege nakomende kosten

Wanneer een btw-ondernemer zijn activiteiten beëindigt, dan blijft hij tot de laatste liquidatiehandeling btw-ondernemer en kan de btw in aftrek worden gebracht. Ook de btw op nagekomen kosten is in principe aftrekbaar. Het is dus belangrijk om de btw-registratie in geval van bedrijfsbeëindiging niet te snel te beëindigen. 

Voor het in aftrek brengen van btw op (nagekomen) kosten dient wel sprake te zijn van een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de gemaakte kosten en de onderneming. Bij kosten die niet meer te relateren zijn aan de onderneming kan de btw niet in aftrek worden gebracht.

Gevolgen verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad

Bij de verkoop van goederen die zijn aangemerkt als ondernemingsvermogen is de ondernemer btw verschuldigd, tenzij sprake is van een vrijgestelde levering. Mogelijk zijn er gevolgen voor de in het verleden in aftrek gebrachte of juist niet in aftrek gebrachte btw. De te veel afgetrokken btw moet alsnog worden betaald en de te weinig afgetrokken btw kan worden teruggevraagd. 

Gaat de ondernemer goederen uit het bedrijf volledig privé gebruiken, dan zal een btw-belaste onttrekking aangegeven moeten worden, tenzij bij de initiële aankoop van het betreffende goed geen btw in aftrek gebracht kon worden. Bij de verkoop van goederen die tot het privévermogen behoren is in principe geen btw verschuldigd. In sommige gevallen kan alsnog sprake zijn van een belaste levering. Dit is het geval als bij levering van het goed actief stappen worden gezet, vergelijkbaar met die van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter. Wanneer dat precies het geval is, is nauwelijks uitgewerkt in de rechtspraak. Indien gewenst kunnen wij uw individuele situatie beoordelen. 

Vergeet afmelding fiscale eenheid niet om aansprakelijkheid te voorkomen

Als uw onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid en hier uit treedt, vergeet dit dan niet te melden bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat de uitgetreden ondernemer aansprakelijk blijft voor de btw-schulden van de andere ondernemer(s) in de fiscale eenheid.

Btw-gevolgen bij bedrijfsoverdracht

Als u (een deel van) uw onderneming overdraagt, dan kan een bijzondere regeling van toepassing zijn waardoor door de verkoper geen btw over de verkoopprijs van de onderneming is verschuldigd. De koper treedt namelijk voor de btw in de plaats van de verkoper. U hoeft dan dus geen btw te berekenen bij deze overdracht. Als u dat ten onrechte wel doet, dan kan de koper deze btw niet in aftrek brengen. 

Mocht u als koper optreden, vergewis u dan van de mogelijke herziening van btw. Als koper neemt u namelijk de lopende herzieningstermijnen van de verkoper over. De btw-aftrek op investeringen wordt gedurende langere tijd gevolgd (bij onroerende zaken bijvoorbeeld 10 jaar). Een wijziging in het gebruik in die periode kan ertoe leiden dat u als koper btw verschuldigd bent of terug ontvangt. U bent ook degene die de btw moet betalen of terugontvangt in het jaar van de overdracht. 

Advies

Wanneer u besluit uw onderneming te beëindigen, is het belangrijk na te gaan wat de btw-gevolgen zijn. Als u de gevolgen voor uw situatie wilt laten beoordelen of als u nog andere vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze adviseurs. We helpen u graag!