Artikel:

Financiering reguliere (bancaire) kanaal: wat zijn de alternatieven?

14 december 2020

De beschikbaarheid van financiering vanuit het reguliere (bancaire) kanaal neemt af. Daarom zijn er op nationaal en internationaal niveau diverse alternatieven opgekomen. De volwassenheid en toepasbaarheid van deze alternatieven verschilt echter enorm. Toch kan gesteld worden dat alternatieve financiers niet meer weg te denken zijn uit het financieringslandschap. 

Alternatieve financiers zijn alle private partijen, anders dan banken, die een vorm van financiering aanbieden aan private ondernemingen. Initieel waren alternatieve financiers voornamelijk actief in de Verenigde Staten, maar vanaf 2008 kwam dit fenomeen via Londen overwaaien naar continentaal Europa. Nog steeds is de markt in het Verenigd Koninkrijk de grootste van heel Europa, maar ook Nederlandse alternatieven krijgen steeds meer voet aan grond. Deze langzamere ontwikkeling in Nederland lijkt o.a. het gevolg van de historisch lagere tarieven van banken in vergelijking tot bijvoorbeeld die in het Verenigd Koninkrijk. Door de goedkopere financiering door de banken is het prijs-sensitieve Nederlandse bedrijfsleven sterker blijven leunen op de bank als verschaffer van vreemd vermogen. 

Drie soorten aanbieders

Als we de aanbieders van alternatieve financieringsvormen categoriseren in een  rendements-risico matrix, dan onderscheiden we drie typen aanbieders:

  • Senior aanbieders: alternatieve financiers die zich qua risicobereidheid nagenoeg laten vergelijken met het reguliere (bancaire) kanaal, maar wellicht een iets grotere risicobereidheid tonen. Deze schuldvormen hebben voorrang op andere schuldverstrekkers (zoals bijvoorbeeld junior schuld). Deze senior categorie valt uiteen in financiers die zich richten op financiering werkkapitaal en financiers van materiële vast activa via objectfinanciering (via financial/operational lease) en vlottende activa (via lease/factoring) en die assets als zekerheid nemen in de vorm van een eerste pandrecht. 
  • Junior aanbieders: alternatieve financiers die bereid zijn meer risico te accepteren dan senior financiers tegen een hogere prijs. Dit wordt ook wel het 2e schuldniveau genoemd en wordt na de senior schuld terugbetaald.  Deze financiers werken vaak met een 2e pandrecht of 2e hypothecaire inschrijving als zekerheidsstelling. 
  • Mezzanine aanbieders: deze categorie is overigens een vorm van een junior schuld en betekent letterlijk tussenlaag. Dit betreffen financiers van risicovollere leveraged buy-outs en buy & build-strategieën (M&A); start and scale up (venture debt) en groei. Zij kijken meer naar toekomstige kasstromen en  financieren feitelijk zonder zekerheden. 

De transacties die worden gestructureerd met meerder schuldniveaus zijn risicovoller met een hogere prijs tot gevolg. Het merendeel van de deals waar mezzanine financiers bij betrokken zijn, is er sprake van een M&A transactie (leveraged buy-out, buy and build, M&A). De overige transacties betreffen herkapitalisaties, herfinancieringen en groei casussen. 

Door de combinatie te leggen tussen traditionele bankfinanciering en de alternatieve aanbieders (al dan niet  via een unitranche) kunnen hogere financieringsniveaus worden gerealiseerd. Het landschap van de alternatieve financiering is vanwege de ontstaansgeschiedenis erg internationaal. Dientengevolge zien wij in de dagelijkse praktijk steeds vaker buitenlandse partijen betrokken zijn op Nederlandse deals. 


Meer informatie?

Download onze factsheet waarin wij uitgebreider in gaan op dit onderwerp. Of neem contact op met onze specialisten van Debt Advisory & Financial Restructuring.

Download factsheet