Publicatie:

Woningcorporatie, hoe duurzaam is uw begroting?

14 oktober 2021

In de factsheet ‘Hoe duurzaam is uw (meerjaren)begroting’ willen wij u prikkelen na te denken over de wijze waarop uw prognoses meer toekomstbestendig kunnen zijn.

Hierbij is het uitgangspunt dat in perioden dat de strategische onzekerheden toenemen de kwaliteit van de (meerjaren)begroting (MJB) nog belangrijker is. Daar waar de druk op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de woningen groot is en de druk op de bouwprijzen toeneemt, neemt de vraagt naar interactieve sturing toe. Ook bij uw corporatie

DOWNLOAD

Meer informatie

Heeft u vragen over het opstellen van de (meerjaren)begroting? Neem dan contact op met één van onze specialisten.