BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Nieuwe definitie exporteur vanaf 1 oktober: wat zijn de gevolgen?

31 juli 2020

In 2018 heeft de Europese Commissie voorgesteld de exporteursdefinitie aan te passen. Deze aanpassing staat EU-lidstaten toe om de definitie van exporteur te verruimen, zodat bijvoorbeeld ook een vervoerder, expediteur of een andere partij als exporteur (de personen die goederen uit de EU exporteert) kan optreden. De nieuwe definitie gaat in Nederland gelden vanaf 1 oktober 2020. 

Nieuwe definitie exporteur

De nieuwe definitie van exporteur is ruim. Allereerst wordt een particulier, die goederen bij zich draagt als onderdeel van zijn persoonlijke bagage, gezien als exporteur wanneer deze goederen het douanegebied van de EU verlaten. Daarnaast is een exporteur degene die in het douanegebied van de EU is gevestigd én de macht heeft om te beslissen dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten. Wanneer niet gelijk een exporteur kan worden aangewezen, dan is de exporteur degene die in het douanegebied van de EU is gevestigd én partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen zullen worden uitgevoerd.

Gevolgen voor niet-EU ondernemers

Wanneer een niet-EU ondernemer eigenaar is van in de EU opgeslagen goederen en deze goederen wilt laten uitvoeren, dan kwalificeert deze ondernemer niet als exporteur, omdat hij niet in de EU is gevestigd. Door de nieuwe definitie is het niet langer mogelijk voor niet-EU ondernemers om door middel van een indirecte vertegenwoordiger toch als exporteur op te treden. Deze vertegenwoordiger is immers geen partij bij het contract op grond waarvan de goederen het douanegebied zullen verlaten. Niet-EU ondernemers zullen zich dus in de EU moeten vestigen of daar een vaste inrichting hebben om aangemerkt te worden als exporteur. Een vaste inrichting is een vaste vestiging voor bedrijfsuitoefening waar de nodige menselijke en technische hulpbronnen permanent voorhanden zijn en waarmee de douanetransacties van een persoon volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Het is in plaats daarvan ook mogelijk om een EU-entiteit te machtigen om de macht te hebben te beslissen dat de goederen het douanegebied van de EU zullen verlaten. Die betreffende EU-entiteit treedt dan op als exporteur.

Gevolgen voor EU-ondernemers

Voor EU-ondernemers kan de nieuwe definitie ook grote impact hebben als zij bijvoorbeeld goederen verkopen aan niet-EU afnemers met toepassing van de Incoterm Exworks. Dit zou inhouden dat de niet-EU afnemer de exportformaliteiten in Nederland zou moeten vervullen. Aangezien een niet-EU afnemer niet kan worden aangemerkt als exporteur, kan geen correcte uitvoeraangifte worden ingediend. Het risico bestaat dan dat de goederen bij de uitvoergrens worden tegengehouden door de douane. Dit kan leiden tot verstoring van de klantrelatie en de ondernemingsactiviteiten. 

Mismatch tussen douane en btw

Let op dat de douane-exporteur niet dezelfde persoon is als de persoon die het 0% btw-tarief bij export toepast. Bijvoorbeeld in het geval dat een tussenpersoon optreedt als exporteur voor douanedoeleinden, terwijl de eigenaar van de goederen het 0% btw-tarief toepast. Voor meer informatie over toepassing van het 0% btw-tarief, verwijzen wij u naar ons perspectief over intracommunautaire transacties: heeft u het btw-nummer van uw afnemer

Uitstel

De invoering van de nieuwe definitie was, vanwege een gebrek aan tijd en problemen bij het aanpassen van processen van bedrijven, uitgesteld tot 1 april 2020. Vanwege de coronacrisis is deze deadline opnieuw uitgesteld tot de 15e dag nadat de Nederlandse corona-maatregelen niet meer gelden. Momenteel gelden de maatregelen tot 1 oktober 2020. 

Hoe kan BDO u van hulp zijn?

De invoering van de nieuwe definitie kan impact hebben op zowel niet-EU als EU-ondernemers. Het is dus belangrijk op tijd te toetsen of uw activiteiten worden beïnvloed door de invoering van de nieuwe definitie. Ook is het belangrijk daarbij te letten op het onderscheid tussen douane- en btw-regels. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen voor uw situatie en hoe risico’s verminderd kunnen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze adviseurs.