Artikel:

EU-Taxonomie: ook grote ondernemingen aan de slag met implementatie

14 februari 2022

Op 1 januari 2022 is het eerste deel van de Europese Taxonomieverordening in werking getreden. In deze verordening is een lijst met duurzame economische activiteiten opgenomen waarover wordt gerapporteerd door ondernemingen, de zogenoemde EU-Taxonomie. Investeringen en activiteiten worden als ‘groen’ aangemerkt volgens bepaalde criteria. Dat bevordert transparantie, gaat ‘greenwashing’ tegen en zorgt voor een verschuiving van kapitaal naar duurzame investeringen. Maar wat is de EU-Taxonomie precies en welke ondernemingen moeten wanneer hierover gaan rapporteren?

De EU-Taxonomie heeft nu al gevolgen voor OOB-instellingen met meer dan 500 medewerkers en financiële instellingen die nu al aan de aanvullende eisen van de Taxonomieverordening moeten voldoen. Ook voor grote ondernemingen die nu nog niet verplicht zijn om over niet-financiële informatie en de EU-Taxonomie te rapporteren, maar dit binnen afzienbare tijd wel moeten, heeft de Taxonomieverordening verstrekkende gevolgen.

Impact voor boekjaar 2021

Voor boekjaar 2021 geldt dat grote OOB-instellingen enkel voor de EU-Taxonomie in aanmerking komende en niet-in aanmerking komende economische activiteiten moeten rapporteren (eligibility). Dit betekent dat gerapporteerd moet worden over economische activiteiten die worden beschreven in de gedelegeerde verordening- ongeacht of die economische activiteiten voldoen aan één of alle technische screeningcriteria.

Start tijdig met implementatie

Het belang om tijdig met de implementatie van de EU-Taxonomie te starten kan niet genoeg benadrukt worden. Wij zetten de redenen voor u op een rij in bijgevoegd factsheet. Verder wordt ingegaan op de achtergrond van de EU-Taxonomie, welke gevolgen dit heeft voor uw onderneming en welke stappen uw onderneming al kan nemen om tot een relevante en betrouwbare implementatie en rapportage te komen.

Meer informatie

Graag gaan wij met u in gesprek over welke invloed de EU-Taxonomie heeft op uw onderneming en welke stappen u kunt nemen om klaar te zijn voor de toekomst ten aanzien van dit classificatiesysteem voor duurzame activiteiten. Heeft u vragen over de Taxonomieverordening of wenst u ondersteuning bij de implementatie binnen uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op.
 

Bekijk factsheet