Whitepaper:

ENSIA voor bestuurlijke verankering informatieveiligheid

08 juni 2018

Informatieveiligheid is een van de grote thema’s van deze tijd. Een gevoelig thema met hoge prioriteit. Als gemeente wilt u de gegevens van uw burgers en uw eigen reputatie beschermen. De roep om aantoonbaar in control te zijn, klinkt steeds luider. Tegelijkertijd eist de maatschappij dat u efficiënt met de beschikbare middelen omgaat; het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

Binnen dat spanningsveld verantwoordt u zich als gemeente elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de diverse IT-systemen. Om dat verantwoordingsproces beter en efficiënter te maken, is in juli 2017 – na een lange aanloop - de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) bij alle gemeenten geïmplementeerd.

Whitepaper: hoe helpt het u verder?

Na bijna een jaar ENSIA kunnen we de balans opmaken, ook met oog op de verwachte verdere uitbreiding de komende jaren. De praktijk wijst uit dat er meer hobbels op de weg zijn dan verwacht, maar met de juiste vervolgstappen moet het zeker lukken om dit nieuwe instrument in uw voordeel te gebruiken. De belangrijkste lessen die we het afgelopen jaar uit de praktijk hebben getrokken, vertalen we in dit whitepaper naar de vier vervolgstappen om van ENSIA daadwerkelijk hét vliegwiel te maken voor de bestuurlijke verankering van informatieveiligheid.

Download Whitepaper ENSIA