Artikel:

Eindelijk concrete handvatten voor de toepassing van de SFDR

17 mei 2022

Duurzaamheid in de financiële sector

In de financiële sector is duurzaamheid misschien wel het meest besproken onderwerp van dit moment. En dat is niet zonder reden: financiële ondernemingen hebben een belangrijke rol bij de transitie naar een duurzame samenleving. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer duurzame initiatieven op de markt gebracht. Zo bieden banken groene hypotheken aan, investeren beleggingsinstellingen meer in duurzame bedrijven, geven bedrijven groene obligaties uit en verlangen steeds meer beleggers dat hun geld duurzaam wordt belegd. Ook de (Europese) wetgever staat niet stil. Financiële ondernemingen zien veel wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid op zich afkomen. Deze wet- en regelgeving hebben als doel dat meer wordt toegelicht over niet-financiële informatie en dat de rapportage transparanter wordt.

Sustainable Finance Disclosures Regulation

Financiële ondernemingen die bepaalde financiële producten aanbieden of bepaalde financiële diensten verlenen, moeten voldoen aan de vereisten van de Sustainable Finance Disclosures Regulation (‘SFDR’). De SFDR raakt vooral banken, beleggingsondernemingen (waaronder adviseurs en vermogensbeheerders), beheerders van beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars die onder andere beleggingsfondsen, pensioenproducten en verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbieden.

Vanaf 10 maart 2021 brengen de SFDR-vereisten kort gezegd twee hoofdverplichtingen mee.

  • Er moet worden gerapporteerd over ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en over duurzaamheidsrisico’s in (onder andere) het beleggingsbeleid, het beloningsbeleid en de precontractuele informatie en op de website.
  • Er moet in de precontractuele informatie van elk financieel product worden toegelicht,
    - als het financiële product ecologische of sociale kenmerken promoot, hoe aan deze kenmerken wordt voldaan (‘lichtgroene producten’); of
    - als het financiële product duurzame beleggingen als doelstelling heeft, hoe deze doelstelling is afgestemd op een aangewezen index (‘donkergroene producten’).

Praktische handvatten

De financiële sector is inmiddels een jaar verder, maar de toepassing van de SFDR wordt nog steeds als lastig en onduidelijk ervaren door financiële ondernemingen. Die onduidelijkheid wordt nu eindelijk voor een groot deel weggenomen. Op 6 april 2022 heeft de Europese Commissie een nieuwe Gedelegeerde Verordening vastgesteld waarmee praktische handvatten worden gegeven om te voldoen aan de SFDR-vereisten. De praktische handvatten bestaan onder andere uit templates (bijvoorbeeld tabellen en infographics), de gegevens die in ieder geval moeten worden opgenomen (bijvoorbeeld methodologieën en databronnen) en de manier waarop bepaalde informatie moeten worden gepresenteerd (bijvoorbeeld opschriften en cirkeldiagrammen).

Aan de slag?!

De Gedelegeerde Verordening gaat officieel pas in op 1 januari 2023, maar wij bevelen sterk aan de handvatten nu al te gebruiken als uw financiële onderneming onder de SFDR valt. Op dit moment zijn er geen andere concrete handvatten die u kunt gebruiken bij de toepassing van de SFDR. Ook ligt 1 januari 2023 niet ver in de toekomst en zult u veel tijd nodig hebben om deze handvatten toe te passen. Daarnaast heeft de AFM - de toezichthouder op dit gebied - duurzaamheid als één van zijn toezichtprioriteiten. De AFM heeft aangegeven begrip te hebben voor de zorgen over en de ruimte voor verbetering bij de toepassing van de SFDR zolang de handvatten er nog niet zijn. De AFM heeft zelfs aangegeven dat wordt verwacht dat de handvatten worden gebruikt als die zijn vastgesteld. Nu de handvatten zijn gepubliceerd, bent u aan zet om de SFDR concreter toe te passen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij ondersteunen u graag bij het voldoen aan de SFDR-vereisten met ons ervaren team van experts op het gebied van risicomanagement, compliance, duurzaamheid, rapportering, verslaggeving, financieel toezichtrecht en meer. Wij bieden u een totaalpakket waarmee wij u kunnen assisteren bij het mitigeren van uw operationele, juridische en financiële risico’s en de compliance- en reputatierisico’s rondom de SFDR. Hiermee vergroot u het vertrouwen van de belegger in uw duurzame ambities, stelt u de toezichthouder tevreden door de naleving van de SFDR en weten uw stakeholders dat u rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s. Maar nog het allerbelangrijkste: u zet hiermee een flinke stap richting een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Wist u…

  • dat duurzaamheidsrisico’s misschien meer impact hebben op uw business en product dan u denkt? Het is belangrijk om goed na te denken over de duurzaamheidrisico’s die op uw financiële onderneming van toepassing zijn. Neem die duurzaamheidsrisico’s ook duidelijk op in uw beleid en precontractuele informatie. Zo kan de verwoesting van de huizen die binnen uw financieel product vallen door een overstroming leiden tot aansprakelijkheid als u dit niet als (duurzaamheids)risico heeft aangemerkt.
  • dat de woorden die u gebruikt in de precontractuele informatie van een financieel product doorslaggevend kunnen zijn bij de toepassing van de SFDR? Het is daarom belangrijk om uw duurzaamheidsambities nauwkeurig te verwoorden in de precontractuele informatie. Wees er bijvoorbeeld van bewust dat het opnemen van duurzame beleggingen als doelstellingen ervoor zorgt dat uw product wordt aangemerkt als donkergroen, waardoor zwaardere SFDR-vereisten gelden.

Wilt u meer weten over deze handvatten neem dan contact op met een van onze specialisten.