Artikel:

Eindejaarstips | Toepassen concernregeling werkkostenregeling: voordelig of juist niet?

07 december 2021

Met toepassing van de zogeheten concernregeling kunnen inhoudingsplichtigen (oftewel: werkgevers) die tot hetzelfde concern behoren de werkkostenregeling (hierna: ‘WKR’) toepassen alsof ze gezamenlijk één inhoudingsplichtige zijn. Dat betekent dat de vrije ruimte op concernniveau mag worden berekend. Op deze manier kan een eventueel tekort aan vrije ruimte bij de ene inhoudingsplichtige worden verrekend met nog beschikbare vrije ruimte bij een andere tot het concern behorende inhoudingsplichtige.

Voorwaarden toepassen concernregeling 

Er gelden wel voorwaarden om de concernregeling te kunnen toepassen.

Ten eerste moet er sprake zijn van een belang van ten minste 95%. Meer specifiek behoren twee inhoudingsplichtigen tot hetzelfde concern in de zin van de concernregeling indien:

  • De ene inhoudingsplichtige ten minste 95% van het belang in de andere inhoudingsplichtige houdt, of
  • Een derde zowel ten minste 95% van het belang in de ene inhoudingsplichtige als ten minste 95% van het belang in de andere inhoudingsplichtige houdt.

Aanvullend dienen de deelnemende inhoudingsplichtigen het gehele kalenderjaar een concern te vormen. Dat betekent dat een inhoudingsplichtige die gedurende het kalenderjaar onderdeel van het concern is geworden niet in de concernregeling betrokken kan worden. Hetzelfde geldt voor een inhoudingsplichtige die het concern in de loop van het kalenderjaar heeft verlaten. 

Toepassing

Toepassing van de concernregeling is geen verplichting: ieder jaar kan worden bepaald of de concernregeling wel of niet wordt toegepast. Maar als er voor wordt gekozen om de concernregeling toe te passen, dan geldt dat wel voor alle inhoudingsplichtigen van het concern die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Indien de concernregeling wordt toegepast en de vrije ruimte op concernniveau wordt overschreden, dan is er 80% eindheffing verschuldigd over het meerdere. De inhoudingsplichtige met de grootste fiscale loonsom zal de verschuldigde eindheffing moeten voldoen via de loonaangifte. De andere inhoudingsplichtigen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele niet-betaalde eindheffing. De verschuldigde eindheffing dient uiterlijk te worden aangegeven bij de loonaangifte over het tweede loontijdvak van het volgende jaar.

De vrije ruimte

De vrije ruimte voor 2021 bedraagt in beginsel 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere van de fiscale loonsom. Echter, vanwege Covid-19 heeft het kabinet besloten om de vrije ruimte voor 2021 te verruimen: het opstappercentage voor de berekening van de vrije ruimte is verhoogd van 1,7% naar 3%.

Een keuze maken

Bij toepassing van de concernregeling mag het opstappercentage voor de berekening van de vrije ruimte slechts één keer worden toegepast. Dat geldt ook voor de verhoging van het opstappercentage naar 3% in 2021. Aldus is het voor 2021 des te meer de vraag of toepassing van de concernregeling al dan niet voordelig is. Omdat het einde van het jaar 2021 nadert, lijkt dit een goed moment om te bekijken of toepassing van de concernregeling in het geval van uw organisatie gunstig uitpakt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over toepassing van de concernregeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen BDO of met een van onze loonheffingenspecialisten. Zij denken graag met uw mee.

Eindejaarstips 2021

Wenst u meer eindejaarstips te ontvangen? Download een volledig overzicht van de fiscale eindejaarstips 2021 via onderstaande button.

Download eindejaarstips