Artikel:

Eindejaarstips | Controleer of u btw-correcties voor privégebruik moet doen

07 december 2021

Heeft u zakelijk goederen aangeschaft en deze ook privé gebruikt? Of worden zakelijke goederen privé gebruikt door het personeel (denk hierbij bijvoorbeeld aan de auto van de zaak)? Dan moet u in de laatste aangifte van het (boek)jaar rekening houden met btw-correcties voor dit privégebruik. In dit artikel gaan wij in op de correcties voor privégebruik die u moet doorvoeren in uw laatste btw-aangifte van 2021.

Correctie privégebruik auto

U mag alle btw op kosten voor een auto van de zaak gedurende het boekjaar in aftrek brengen. Heeft u uw zakelijke auto in 2021 gebruikt voor privédoeleinden of heeft uw personeel dit gedaan? Dan moet u wegens privégebruik in de laatste aangifte van 2021 een btw-correctie doorvoeren. Let op: ook woon-werkverkeer geldt voor de btw als privégebruik. De correctie mag u berekenen aan de hand van het werkelijk gebruik van de auto op basis van de kilometerregistratie. Wanneer het werkelijk gebruik van de auto niet kan worden vastgesteld omdat de hiervoor benodigde gegevens niet voor handen zijn, kunt u voor het aangeven van het privégebruik gebruik maken van een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm). Na een periode van vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikname) of bij auto’s waarop de btw bij aanschaf niet in aftrek is gebracht geldt een forfait van 1,5%. De verschuldigde btw moet worden aangegeven in rubriek 1d van de laatste btw-aangifte van het boekjaar.

Correcties ter zake van ander privégebruik

Ook voor ander privégebruik door u, uw personeel of relaties waarbij u de btw op de kosten in aftrek hebt gebracht dienen correcties plaats te vinden. Hierbij kan gedacht worden aan kantineverstrekkingen, relatiegeschenken, personeelsuitjes, huisvesting en kerstpakketten. Voor een aantal voorzieningen gelden uitzonderingen of een bijzondere regeling, bijvoorbeeld voor het verstrekken van een fiets. Heeft u uw personeel of relaties boven een bedrag van €227 per persoon (exclusief btw) bevoordeeld? Dan dient u een correctie door te voeren die moet worden aangegeven in rubriek 5b van de laatste btw aangifte van het boekjaar. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die u ertoe dwingen om een bepaalde verstrekking te doen aan uw personeel te doen, bijvoorbeeld in het geval van huisvesting. Hierover hebben wij u eerder geïnformeerd. Als sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden kan de eerder genoten aftrek in stand blijven en hoeft er geen correctie te worden gemaakt.

Neem contact op met uw adviseur als u wil weten of en welke correcties u moet maken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het doorvoeren van correcties in verband met privégebruik? Of heeft u vragen over andere correcties die moeten worden gemaakt? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs. Wij zijn u graag behulpzaam! 

Eindejaarstips 2021

Wenst u meer eindejaarstips te ontvangen? Download een volledig overzicht van de fiscale eindejaarstips 2021 via onderstaande button.

Download eindejaarstips