Artikel:

Eindejaarsoverzicht arbeidsrecht 2022

22 december 2022

Opnieuw hebben we een bijzonder jaar achter de rug waarin met name de veranderende marktomstandigheden centraal stonden. De sterk gestegen energiekosten, krapte op de arbeidsmarkt, hoge prijzen en stijgende rente zorgen voor veel onzekerheid.

Ook in het arbeidsrecht zijn de gevolgen daarvan merkbaar. Zo stijgen de loonkosten, ligt het gemiddelde ziekteverzuim voor het eerst in 20 jaar boven de 5%, komen werknemers steeds vaker in de schulden en blijft hybride werken voor uitdagingen zorgen.

Ook de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is continu aan verandering onderhevig. Het afgelopen jaar zagen we bijvoorbeeld de implementatie van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Op grond van deze wet zijn er sinds 1 augustus 2022 nieuwe informatieverplichtingen voor werkgevers. Hiernaast zijn er nieuwe minimumrechten voor werknemers, zoals het recht om verplichte scholing kosteloos te ontvangen, het recht om een verzoek in te dienen tot meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden en het recht om nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij een verbod objectief gerechtvaardigd is. Voor werkgevers is het van belang om processen en documenten hierop aan te passen.

Hiernaast hebben we het afgelopen jaar belangrijke rechtspraak gezien over monitoring door werkgevers, de aanzegverplichting, grensoverschrijdend gedrag en het concurrentiebeding.

Verder zal het arbeidsrecht het komende jaar naar verwachting opnieuw een ingrijpende wijziging ondergaan. Zo is het kabinet van plan om met nieuwe regels te komen voor (schijn)zelfstandigen en flexibele arbeidskrachten zoals oproep- en uitzendkrachten. Ook bestaat het plan om de ketenregeling te wijzigen, re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar te versoepelen en een deeltijd-WW te introduceren, waarbij werkgevers de mogelijkheid krijgen om werknemers tijdelijk minder te laten werken.

Kortom: ook het komende jaar blijft het arbeidsrecht een interessant en dynamisch rechtsgebied en is het van belang om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. In ons eindejaarsoverzicht hebben we daarom de ontwikkelingen uit 2022 opgenomen en is te zien wat er op het programma staat voor 2023. Zo kunt u dit jaar goed afsluiten en in 2023 weer helemaal up to date van start gaan.

Het eindejaarsoverzicht arbeidsrecht 2022 is te downloaden via onderstaande button.

download het eindejaarsoverzicht

Heeft u vragen over het eindejaarsoverzicht? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van BDO Tax & Legal via [email protected].