Artikel:

Eerstelijnszorg & vennootschapsbelasting: de zorgvrijstelling onder druk

18 januari 2019

Op 21 december 2018 is het besluit gepubliceerd met (nieuw) beleid rondom enkele subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting, waaronder de zogeheten zorgvrijstelling. In het besluit zijn een aantal nadere eisen gesteld die impact zullen hebben voor de (Governance)structuur van veel eerstelijnsorganisaties.

Update: gevolgen nieuwe zorgbesluit

Voor vrijwel alle eerstelijnsinstellingen met een BV- of coöperatiestructuur die gebruikmaken van de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting zal het besluit gevolgen hebben en zal beoordeeld dienen te worden of en hoe aan de aanvullende eisen kan worden voldaan. Lees hier de uitgebreide update van de gevolgen van het nieuwe zorgbesluit voor eerstelijnsorganisaties.

update

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen van het besluit zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten of telefonisch via (088) 236 48 03.