BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

Eenmalige mogelijkheid geboden om terug te gaan naar het WGA eigenrisicodragerschap

13 september 2017

Op 28 augustus 2017 is door de Minister van SZW per brief aangekondigd dat er reparatiewetgeving komt voor de werkgevers die in 2017 eigenrisicodragers wilden blijven, maar dit tegen hun wens niet zijn gebleven doordat er niet op tijd een garantie door de bank of verzekeraar is afgegeven bij de Belastingdienst. Deze groep werkgevers is alsdan ongewild de publieke verzekering van het UWV ingestroomd.

Ondanks het versoepelde proces destijds, meldde het Verbond van Verzekeraars dat er in sommige gevallen per abuis geen nieuwe garanties zijn afgegeven aan de Belastingdienst, terwijl de werkgever wel op tijd in 2016 heeft aangegeven eigenrisicodrager te willen blijven. Aangezien werkgevers volgens de wet drie jaar na de beëindiging van het eigenrisicodragerschap niet terug mogen gaan, wil het Verbond deze omissie herstellen in overleg met de werkgevers. De regering heeft vervolgens goedgekeurd om deze groep van werkgevers te laten terugkeren naar het eigenrisicodragerschap zonder inachtneming van het driejaarstermijn.

Op 1 juli 2018 kunnen de ‘gedupeerde’ werkgevers alsnog overstappen naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Dit is een eenmalige mogelijkheid, waardoor de aanvraag dus vroegtijdig moet worden gedaan (dat is ten minste 13 weken voor 1 juli 2018). Let erop dat deze overgangsregeling alleen open is voor werkgevers die op 31 december 2016 nog eigenrisicodrager waren of waarvan aangetoond kan worden dat zij in 2017 dat ook nog wilden blijven.

Wetsvoorstel SZW 2018

De bovengenoemde reparatiewetgeving zal worden opgenomen in een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2018.

Uiteraard staat er nog véél meer in de Verzamelwet SZW 2018, zoals onder andere:

Per 1 januari 2018 worden buitenlandse werkgevers verplicht hun werknemers te melden als zij werkzaamheden in Nederland gaan verrichten. Deze meldingsplicht zou overigens pas in werking treden wanneer er een functionerend digitaal systeem gereed is waarmee dienstverrichters online een melding kunnen doen.

Beëindiging restant WW-uitkering. De WW-gerechtigde krijgt de keuze om de WW-uitkering te beëindigen of aanspraak blijven maken op een restantuitkering wanneer hij deels weer aan het werk is.

Mogelijk maken gegevensuitwisseling Inspectie SZW en sociale partners. In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) en de Wet minimumloon (WML) kan de Inspectie SZW vermoedens van niet naleving van een cao doorgeven aan de vertegenwoordigers van sociale partners. Naast de naam en vestigingsplaats van het bedrijf waarvoor vermoedens bestaan, wordt voorgesteld om ook de locatiegegevens uit te wisselen zodat het makkelijker te achterhalen is waar de betreffende werknemers hebben gewerkt.

Indexering bandbreedtebedragen lage-inkomensvoordeel (LIV). De bandbreedtebedragen om in aanmerking te komen voor het LIV wordt geïndexeerd zodat alle betrokkenen weten bij welk gemiddeld uurloon aansprak bestaat op het LIV. De grondslag daarvoor moet er zijn voor 1 januari 2018, zodat het indexeringsbesluit tijdig kan worden gepubliceerd door het Ministerie van SZW.

Zodra dit wetsvoorstel is aangenomen, zullen wij u uitgebreid hierover informeren.

 Meer weten?

Heeft u nu al vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij onze komende Actualiteitendagen, waar u binnen één dag wordt bijgepraat over alle actualiteiten op loonheffingengebied.