Artikel:

Een robuuste ESG-strategie: ‘a need to have’

10 mei 2021

Over de afgelopen jaren is de aandacht voor duurzaam beleggen sterk toegenomen. Niet in de laatste plaats bij consumenten, maar ook beleggers, aandeelhouders en toezichthouders houden zich steeds nadrukkelijker bezig met duurzaamheid. Veel gehoord argument is: bijdragen aan een betere wereld; een bewoonbare planeet achterlaten voor kinderen en kleinkinderen. Het gegeven dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt brengt de vraag of een vertaling kan worden gemaakt naar beter rendement. De algemene opvatting is dat bedrijven alleen financieel gezond kunnen blijven als ze rekening houden met milieu, mens en bestuur, ook wel ESG genoemd (Environmental, Social & Governance). ESG duidt op het vinden van het juiste evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht voor het milieu. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat duurzame aandelen in 2020 beter gepresteerd hebben dan reguliere aandelen.

ESG als onderdeel van de bedrijfsstrategie

Bedrijven die ESG-factoren hoog op de agenda hebben staan, zijn over het algemeen innovatiever, beschikken over een beter risicobeheer, zijn in minder schandalen verwikkeld en beter in staat om talent te werven en te behouden wat uiteindelijk leidt tot betere financiële resultaten. Het is noodzakelijk dat alle stakeholders, zowel intern als extern eigenaarschap nemen omtrent ESG. Betrokkenheid van medewerkers is hiervoor noodzakelijk. Jonge werknemers willen dat het bedrijf het juiste doet en trots zijn. Een transparant en inclusief ESG-beleid kan ook helpen om het juiste talent aan te trekken en te behouden. Een robuuste ESG-strategie kan zelfs helpen de juiste investeerders aan te trekken. Belangrijk hierbij is dat ESG niet langer een ‘nice to have’ is maar het onderdeel moet zijn van de bedrijfsstrategie en risicobeheer met een directe impact op de financiële dienstverlening.

Een duurzaam bedrijfsmodel voor de lange termijn

Hoewel steeds meer bedrijven nadruk leggen op specifieke ESG-factoren zullen zij hun focusgebied moeten verbreden om een totaalbeeld op duurzaamheid te bewerkstelligen. Op de lange termijn vormt het opzetten van een duurzaam bedrijfsmodel de basis voor langere termijn groei, wat organisaties bestendiger maakt tegen schommelingen in de markt. Bedrijven moeten ook lange termijn stimuleringsregelingen implementeren om leidinggevenden op één lijn te brengen met het rendement van aandeelhouders, ethisch gedrag aan te moedigen en behoud te bevorderen. Uitdagende incentives zullen gedrag stimuleren. Hierbij is niet alleen van belang wat u doet, maar ook hóe u het doet.

De eerste stappen

Voor bedrijven zal een duurzame reputatie belangrijker worden onder druk van de publieke opinie. Hoewel de samenleving verandering eist en verwacht, zijn dit onderwerpen die niet van de ene op de andere dag kunnen worden veranderd, dus waar moet je beginnen?

De eerste stappen richting een duurzame bedrijfsinrichting:

  • Voer een klimaatrisicobeoordeling uit voor uw bedrijf
  • Integreer ESG in strategie en zakelijke beslissingen
  • Wees transparant - publiceer uw ESG-beleid
  • Zoek contact met, en rapporteer aan activisten, investeerders, personeel en de gemeenschap
  • Maak sustainability onderdeel van het beloningsbeleid om de lange termijn strategie te faciliteren

Uw adviseur voor een integrale aanpak van ESG

Wet- en regelgeving stelt steeds meer eisen aan organisaties. Europese richtlijnen maken rapportages rond sustainability verplicht. Organisaties die ESG-factoren in hun strategie inbedden, bevinden zich in een goede positie voor de toekomst en hebben betere kansen om hun producten af te stemmen op de consument die wereldwijd meer aandacht heeft voor milieu, mensenrechten en (financiële) transparantie. BDO kijkt er naar uit om met uw organisatie te werken aan een integrale aanpak van ESG.