Artikel:

Economische ontwikkelingen in de maakindustrie laten, ondanks de impact van COVID-19, een gunstig beeld zien

19 februari 2021

Eerder informeerden wij u al over de impact van de economische situatie op de maakindustrie en de verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2020 en 2021. In dit perspectief kijken we naar hoe de sector zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. 

In januari en februari heeft het CBS weer cijfers over de huidige stand van de maakindustrie gepubliceerd. De cijfers laten zien dat het herstel van zowel de dagproductie als de afzetprijzen in de maand december heeft doorgezet en op het hoogste niveau sinds januari 2020 en maart 2020 ligt. Verder is het vertrouwen van ondernemers en producenten weer toegenomen; men is positief over de toename van de orders en het herstel van de klantvraag.

Gemiddelde dagproductie en afzetprijzen laten verder herstel zienIn december heeft de gemiddelde dagproductie een verder herstel doorgemaakt en is op het hoogste niveau sinds januari 2020. Hoewel de mutatie van de gemiddelde dagproductie vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder nog steeds negatief is (-0,2% ten opzichte van december 2019), is deze gestegen ten opzichte van de maanden september, oktober en november.

De dagproductie lag in een aantal bedrijfstakken zelfs hoger dan een jaar ervoor, waarbij de bedrijfstak “Chemische producten” zelfs een stijging noteert van 8,5%. De bedrijfstakken “Metaalproducten” en “Reparatie en installatie van machines” laten wel een verslechtering zien ten opzichte van een jaar eerder (respectievelijk - 5% en – 25,1%). 

Ook voor de gemiddelde afzetprijzen lijkt de bodem inmiddels bereikt en is er ruimte voor herstel. Zo waren de afzetprijzen in december gemiddeld 4,0% goedkoper dan in 2019 en zijn daarmee beduidend minder negatief dan de maanden hiervoor.

Orderportefeuilles blijven groeien door nieuwe orders

In januari 2021 laat de inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi wederom een PMI-score van boven de 50 zien. De sector heeft in januari zelfs de grootste stijging van de PMI score sinds september 2018 laten zien (van 58.2 in december naar 58.8), als gevolg van het aantrekken van de vraag en een sterke toename in de (export)orders. 

Producentenvertrouwen weer positief

In januari 2021 is het producentenvertrouwen weer voor het eerst sinds maart 2020 positief. Het producentenvertrouwen is gestegen van -0,4 in december naar 0,6 in januari. Deze stijging komt met name door een toename van het vertrouwen in de elektrotechnische-, machine- en metaalindustrie. In de overige bedrijfsklassen is het producentenvertrouwen weliswaar afgenomen ten opzichte van december 2020, maar voor de meeste bedrijfstakken (met uitzondering van de papier en grafische industrie en voeding- en genotmiddelenindustrie industrie) nog steeds positief.

Meer informatie

Als één van de internationale marktleiders op het gebied van fusies en overnames staat BDO M&A dagelijks in contact met diverse investeringsmaatschappijen (ook met minderheidsbelangen), en bedrijven die wellicht door de coronacrisis tijdelijk een wat mindere performance laten zien. Wilt u meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op.