Artikel:

EBA komt met nieuwe richtlijn voor uitbestedingen banken en betaalinstellingen

14 oktober 2019

Vanaf 30 september 2019 geldt een vernieuwde richtlijn voor financiële instellingen. Hoofddoel: het creëren van een ‘geharmoniseerd uitbestedings framework’, voor alle banken en betaalinstellingen binnen het mandaat van de Europese Bankautoriteit (EBA). De nieuwe richtlijn vervangt de oude uitbestedingsrichtlijn uit 2006. Deze opvolger bevat veel toevoegingen die voor deze organisaties grote impact hebben.

De financiële wereld van nu is niet te vergelijken met die van 2006. Het vertrouwen in de sector is afgenomen, de interne beheersing bij banken is dagelijks (negatief) in het nieuws en de bankensector is onderhevig aan talloze marktontwikkelingen; van veranderende verdienmodellen en de opkomst van FinTechs tot een toename in uitbestedingen en meer flexibiliteit (en effectiviteit) in de dienstverlening.

Aangezien de Europese guidelines voor uitbestedingen uit dat jaartal stammen,  vond de EBA het tijd voor een update die aansluit op de realiteit. Gezien de achtergrond een logisch besluit, maar wel met opnieuw grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van banken en instellingen, zoals voor hun contractmanagement. 

Belangrijkste elementen nieuwe richtlijn   

De nieuwe richtlijn schrijft voor dat financiële instellingen voor al hun uitbestedingen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is het aanleggen van een contractregister. Oftewel, een centraal register met daarin een beschrijving van alle afzonderlijke uitbestedingscontracten; van de duur van het contract en specifieke afspraken tot de contractwaarde. Verder maakt de guideline een duidelijk onderscheid tussen wat voor de bedrijfsvoering wel en geen ‘kritieke’ uitbesteding is. En welke maatregelen de bank of betaalinstelling moeten treffen om de risico’s te minimaliseren.  

Eerste stap om te voldoen

De realiteit is dat de meeste banken en betaalinstellingen überhaupt niet inzichtelijk hebben welke lopende uitbestedingscontracten van kracht zijn. Bekend is wel dat de aantallen snel kunnen oplopen, waardoor het overzicht ontbreekt. Die informatie op eigen kracht inzichtelijk krijgen, kost veel tijd en energie, maar is wel de noodzakelijke eerste stap om aan de nieuwe guideline te voldoen. Pas dan kunnen banken en betaalinstellingen namelijk vaststellen wat wel en geen kritieke uitbestedingen zijn. Om vervolgens goede beheersmaatregelen in te richten en controles uit te voeren op kritieke uitbestedingen.

Overzicht creëren

Die eerste stap is voor financiële instellingen de grootste last. Vanuit hun perspectief is het ‘weer een nieuwe richtlijn’ om aan te voldoen. Weer een hele ‘rits aan regels’, terwijl de meeste financiële instellingen tegenwoordig al zo sterk de nadruk leggen op het voldoen aan wet- en regelgeving en het op orde krijgen van hun processen. En het klopt: deze update leidt ook tot meer werk. Dat geldt zeker voor het in kaart brengen van alle lopende contracten.

Samenvatting guideline: vraag aan

De inhoud van de richtlijn wordt door BDO samengevat in een kort document met de belangrijkste elementen waaraan u als bank of betaalinstelling moet voldoen. Dat werk begint bij het creëren van overzicht in het contractregister. Ook beschrijft de nieuwe guideline letterlijk wat het contractregister precies moet bevatten. BDO heeft daar een oplossing voor, die wij binnen enkele weken voor u kunnen realiseren.

Wilt u meer weten over de implicaties van de vernieuwde richtlijn voor uw financiële instelling of wilt u de genoemde samenvatting van deze richtlijn graag ontvangen? Vraag deze dan aan door contact op te nemen met onze specialist contractmanagement, Bram van den Elshout.