BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Duidelijkheid over samenhang continuïteitsbijdrage en rijksregelingen in zorg

27 mei 2020

Naast de regeling continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waarop zorgaanbieders met een omzet van minder dan 10 miljoen euro per jaar sinds 15 mei jl. een beroep op kunnen doen, kunnen zorgaanbieders ook aanspraak maken op de algemene rijksregelingen, zoals bijvoorbeeld de NOW-regeling. Dit om zorgaanbieders tijdens de coronacrisis een helpende hand te bieden. Hoe de continuïteitsbijdrage zich verhoudt tot de rijksregelingen heeft de afgelopen periode bij een aantal zorgaanbieders tot onduidelijkheid geleid. 

Continuïteitsbijdrage

Met de continuïteitsbijdrage komen zorgverzekeraars zorgaanbieders tegemoet die door vraaguitval door de coronacrisis in financiële problemen komen. De bijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die momenteel valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. Met een financiële bijdrage kunnen doorlopende kosten, zoals huur en loon van de praktijkhouder betaald worden. Het uitgangspunt is dat de zorgaanbieders er ten opzichte van de situatie vóór de coronacrisis financieel niet op achteruit gaan, maar ook niet beter van worden. Deze bijdrage hoeft dan ook niet te worden terugbetaald. 

Beroep op zowel continuïteitsbijdrage als rijksregeling? 

De continuïteitsbijdrage kan in samenhang met de rijksregelingen, zoals bijvoorbeeld de NOW-regeling, worden aangevraagd. De overheid verwacht echter wel dat zorgaanbieders zich eerst richten tot de continuïteitsbijdrage voor financiële ondersteuning, voor zover het de verzekerde omzet betreft. Dit is echter een voorkeursroute en is dus niet verplicht. Tot voor kort leidde dit tot veel onduidelijkheid, vooral bij paramedici. 

Continuïteitsbijdrage aanvragen als een NOW-aanvraag al is toegekend, kan dat?

Sinds kort biedt ZN duidelijkheid hetgeen bij veel zorgaanbieders tot opluchting zal leiden. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat omzetderving dubbel gecompenseerd wordt. Als een zorgaanbieder in zijn aanvraag voor de NOW geen of onvoldoende rekening gehouden heeft met de continuïteitsbijdrage dan kan het zijn dat de zorgaanbieder een té hoge bijdrage heeft gekregen dan waar de zorgaanbieder in combinatie met de continuïteitsbijdrage recht op heeft. Dit moet gecorrigeerd worden. ZN geeft te kennen dat de overheid dit verrekent aan het eind met de werkelijke omzetderving. Zorgaanbieders dienen er rekening mee houden dat zij dan (substantiële) bedragen terug moet betalen. Omdat de grondslagen van de regelingen onderling afwijken is nog onvoldoende duidelijk hoe deze verrekening er concreet uit zal zien.

Om dubbele compensatie van omzetderving te voorkomen, kunnen zorgaanbieders de volgende route volgen: allereerst doet u een beroep op de continuïteitsbijdrage, voor zover het de verzekerde omzet betreft. Vervolgens doet u een beroep op de rijksregelingen voor de omzetderving die resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. De hoogte van die continuïteitsbijdrage dient meegenomen te worden in de schatting van de omzetderving bij het aanvragen van een overheidsregeling. Daarbij komt dat het dan wel vereist is dat de resterende omzetdaling nog afdoende is om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling.

Let op! Een zorgaanbieder dient er zelf alles aan te doen om te voorkomen dat er dubbele financiering voor de omzetderving volgt. De hoofdvoorwaarde om voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking te komen blijft daarom gelden. Dit ter voorkoming van misbruik.

Meer informatie

Een beroep doen op de rijksregelingen alsook de continuïteitsbijdrage roept bij veel zorgaanbieders vragen op, mede gezien de omvangrijke voorwaarden die in de regelingen worden gesteld. Heeft u vragen over de continuïteitsbijdrage in samenhang met de algemene rijksregelingen dan wel over de gestelde voorwaarden? Wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen met een van onze adviseurs.