Artikel:

Doorstarten met behulp van een pre-pack toch nog kansrijk?

06 februari 2018

Op 27 juni 2017 hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van het Estro-arrest voor de doorstart van ondernemingen middels een voorbereid faillissement, ook wel een ‘pre-pack’ genoemd. De gevolgen van dit arrest kunnen groot zijn voor doorstarters van ondernemingen vanuit faillissement. De conclusie van het Europese Hof van Justitie was namelijk dat het doorstarten van een onderneming met voorafgaand een pre-pack, waarbij voortzetting van de onderneming centraal staat, kwalificeert als een overgang van een onderneming. Gevolg is dat de overnemer van rechtswege te maken krijgt met het gehele werknemersbestand van de failliete onderneming.

Wetsvoorstel pre-pack

Destijds hebben wij u ook geïnformeerd over het wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer lag, waardoor de in de praktijk ontstane pre-pack wettelijk vastgelegd zou worden. Na het arrest van de hoogste Europese rechter, is in de Eerste Kamer door meerdere partijen aan de minister van Veiligheid & Justitie (van het oude kabinet) de vraag gesteld wat het nut nog is van het ongewijzigd wettelijk vastleggen van de pre-pack. De minister heeft in september 2017 aangegeven dat hij desalniettemin de invoering van dit wetsvoorstel wenst door te zetten. Naar aanleiding van vragen van belangenorganisaties heeft de nieuwe minister van Rechtsbescherming inmiddels besloten het wetsvoorstel aan te houden tot er meer onderzoek is gedaan. 

Nuancering Estro-zaak

Intussen heeft Rechtbank Noord-Holland op 12 oktober 2017 een uitspraak gewezen, waarin een nuancering op het Estro-arrest kan worden gelezen. In deze zaak ging het om een onderneming die tijdens de voorbereiding op een naderend faillissement sprak met een mogelijke overnemer. Deze gesprekken leidden destijds niet tot een akkoord, waarna het faillissement werd aangevraagd. Vervolgens ging de curator met meerdere partijen in gesprek over een mogelijke overname van de onderneming. Drie weken na de faillietverklaring van de betrokken onderneming, was het uiteindelijk toch de eerder genoemde mogelijke overnemer die de onderneming doorstartte. De kantonrechter oordeelde dat er in dit geval geen sprake is van een pre-pack zoals bedoeld in het Estro-arrest, omdat het faillissement niet uitsluitend was gericht op een doorstart maar ook op maximalisatie van de opbrengst van de onderneming. Hierdoor was er volgens de kantonrechter ook geen sprake van een overgang van onderneming, met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien.

Meer informatie

Bij nieuwe ontwikkelingen rondom het thema pre-pack zullen wij u weer bijpraten middels een nieuwsbericht. Heeft u op dit moment vragen over de pre-packconstructie en een overgang van onderneming, of andere arbeidsrechtelijke vragen? De arbeidsjuristen van BDO Legal staan voor u klaar! Neem contact op per e-mail of bel (030) 284 99 60.