Onderzoek:

Onderzoek naar waarden bij familiebedrijven

15 februari 2017

Familiebedrijven staan bekend om hun waardengedreven karakter. Ze hebben vaak een imago van betrouwbaarheid en degelijkheid, en werken vanuit een langetermijnperspectief. Familie en bedrijf zijn vaak sterk verweven. Dat betekent dus ook dat waarden die in de familie leven - ‘zo doet onze familie dat al jaren’ - doorsijpelen in het bedrijf. Meer nog dan bij ‘gewone’ organisaties vormen bij familiebedrijven de waarden een ankerpunt, zowel voor de eigen familie en onderneming als voor de omgeving. Minstens zo belangrijk voor familiebedrijven is continuïteit: het stokje moet worden doorgegeven. Dat geldt niet alleen voor het aandeelhouderschap of de bedrijfsleiding, maar ook voor de familiewaarden: die vormen vaak het fundament van het succes. Sterke waarden maken een sterk bedrijf. Des te belangrijker om ze goed over te dragen!

De juiste waarden vinden en overdragen

Maar hoe werkt dat proces van waardenoverdracht tussen opvolgende generaties eigenlijk? En wat kunnen familiebedrijven bij dat proces leren van anderen? Dat heeft het Erasmus Center for Family Business (ECFB) onderzocht. In samenwerking met de Rabobank hebben wij dit onderzoek vertaald naar een praktisch rapport, met een aantal tips die daarbij zeker kunnen helpen en inspireren.

Download onderzoeksrapport

Hieronder kunt u het onderzoek voor de 7 best practices downloaden.

Download