BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Digitalisering GGZ-instellingen door het uitvoeren van de VIPP GGZ

04 december 2018

Wat is VIPP GGZ?

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is een subsidieprogramma met als doel de ‘digitale basis’ van GGZ-instellingen op orde te brengen. Met deze ‘digitale basis’ wordt het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, het verbeteren van uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het zorgen voor meer eenheid op het gebied van verslaglegging bedoeld. Deze digitaliseringslag moet toegankelijk zijn voor iedereen. De regeling zorgt ervoor dat patiënten meer regie krijgen over eigen gegevens en informatie-uitwisseling met andere zorgverleners, eenvoudig herhaalrecepten kunnen aanvragen, dat wachttijden verkorten en dat administratieve lasten gereduceerd worden.  
 

Modules VIPP GGZ

Het besluit om beleidsregels voor het subsidiëren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en GGZ-instellingen in te voeren, is 29 oktober jongstleden gepubliceerd in de Staatscourant en ligt toe dat GGZ-instellingen in 2021 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal dienen uit te wisselen met patiënten. De VIPP GGZ bestaat uit een aantal modules: 
  • (A) Patiënt & verbeterde informatie-uitwisseling: binnen deze module is het van belang dat patiënten de beschikking krijgen over informatie uit hun eigen dossier conform een afgesproken standaard;
  • (B) Medicatie informatie: binnen deze module is het van belang dat de medicatieveiligheid wordt vergroot en ondersteund. Dit dient bereikt te worden door middel van het digitaal aanbieden van de voorgeschreven medicatie als vooraankondiging of als recept, het aanbieden van een actueel medicatieoverzicht en het verifiëren van actuele medicatie voorafgaand aan het voorschrijven van medicatie;
  • (C) Beter gebruik eHealth: deze module is een aanvulling binnen de VIPP GGZ, om de inzet van eHealth te stimuleren, maar ook de uitkomsten van de eHealth modules in het elektronisch patiëntendossier te tonen.

Medmij-gecertificeerde softwareleverancier 

GGZ-instellingen moeten voor de modules A1 of A2 gebruik maken van een MedMij-gecertificeerde softwareleverancier. Leveranciers kunnen deze Medmij-certificering behalen als aanvulling op hun NEN7510-certificering. Indien een GGZ-instelling van leverancier wil wisselen om aan de certificering te voldoen, kan uitstel aangevraagd worden. 
 

Deadlines VIPP GGZ-toetsing

GGZ-instellingen kunnen voor het VIPP-assessment tussen 1 november 2018 en 
1 augustus 2021 een eindtoets inplannen, die toetst op basis van voorbereidingen die in een periode voor 1 februari 2021 aangevraagd dienen te zijn. Aan het einde van de toetsingsperiode wordt vastgesteld of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. Per module wordt een vast subsidiebedrag uitgekeerd bij het behalen van het resultaat. Instellingen mogen zich maximaal voor 3 modules inschrijven, waarbij het verplicht is om minimaal module A1 of A2 af te nemen en deze te behalen, anders wordt er geen subsidie uitgekeerd. 
 
Net als eerdere VIPP-trajecten dient de onafhankelijke toetsing plaats te vinden door een gekwalificeerde IT-auditor (RE), geregistreerd bij de NOREA.

 

Ondersteuning nodig? 

De VIPP-specialisten van BDO hebben door diverse audits op dit gebied ruime kennis opgedaan. Mocht u geïnteresseerd zijn in het laten uitvoeren van een VIPP-assessment, dan wel projectondersteuning bij de Medmij-certificering of projectondersteuning bij het behalen van uw VIPP-doelstellingen, neem dan contact met een van onze ervaren VIPP-specialisten op.