Artikel:

Digitale strategie in de zorg

30 augustus 2021

Zorginstellingen worden continu geconfronteerd met trends en vraagstukken met betrekking tot digitalisering. Het maken van de juiste keuzes is een lastige opgave, omdat de materie complex is en je moet waken voor desinvesteringen. De vraag die centraal staat: hoe zorg je ervoor dat digitalisering toegevoegde waarde biedt voor patiënten en zorgverleners? Een heldere digitale strategie, die gedragen wordt door de organisatie en bijdraagt aan haar doelstellingen, speelt hierin een cruciale rol.

Trends en uitdagingen in de zorgsector

De zorgsector wordt geconfronteerd met diverse trends (en uitdagingen), waarbij digitalisering een rol kan, en soms moet, spelen:

  1. Druk op het zorgstelsel: dubbele vergrijzing, toenemende vraag naar zorg en krapte op de arbeidsmarkt maken het uitdagend om goede zorg te leveren. Dat geldt voor nu, maar ook zeker voor de (nabije) toekomst;
  2. “Patiënt als consument”: patiënten gedragen zich steeds meer als consumenten. Ze willen de regie hebben over hun gezondheid en gezondheidsgegevens. Ook willen patiënten zelf bepalen waar en welke zorg ze krijgen;
  3. Veranderende zorgmarkt: zorg wordt geregionaliseerd, zodat iedere patiënt zorg ontvangt die kosten-efficiënt is. Tevens betreden nieuwe (commerciële) partijen de markt, waardoor de marktdynamiek verandert;
  4. Nieuwe mogelijkheden door technologie en inzichten uit data: momenteel zijn talloze technologische ontwikkelingen gaande, zoals cloud technologie, robotic process automation en kunstmatige intelligentie. Ook liggen erg veel kwaliteits- en managementdata bij zorginstellingen. Een grote uitdaging is hoe je omgaat met deze nieuwe technologieën, hoe je nuttige inzichten verkrijgt uit alle data en hoe je deze inzichten toepast in patiëntenzorg en bedrijfsvoering;
  5. Kwalitatief goede zorg op een slimme manier leveren: gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en met patiënten wordt steeds belangrijker, zodat de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd. Ook kan het zorgproces ondersteund worden door inzet van technologieën, zoals domotica, Internet of Medical Things en monitoring op afstand;
  6. Toenemend belang van compliance en accountability: zorginstellingen moeten transparant zijn in hun processen, opereren binnen juridische kaders en IT-beveiliging op orde hebben. Op het moment dat het fout gaat, wordt dit breed uitgemeten in de media.

Digitale strategie definiëren

Een heldere digitale strategie helpt om te gaan met de trends en uitdagingen en daarmee de meest slimme keuzes te maken voor de korte en middellange termijn. BDO adviseert de digitale strategie te structureren en definiëren op vier thema’s die samen alle aspecten van een zorginstelling raken:

  1. Patiënt en zijn behandeling;
  2. Organisatie en ondersteuning;
  3. IT-landschap en security;
  4. Compliance en wet- en regelgeving.

Van digitale strategie naar transformatie

De digitale strategie zet de koers uit voor de digitale transformatie die hierop volgt. Deze transformatie is een veranderproces op IT- en mensvlak. Daarom vindt BDO het belangrijk dat de digitale strategie samen met medewerkers wordt uitgewerkt. Daarbij staan de organisatiedoelstellingen centraal en wordt gezamenlijk onderzocht hoe deze bereikt kunnen worden met behulp van digitalisering. Een gedragen digitale strategie maakt dat de transformatie natuurlijker verloopt.

Meer informatie

BDO helpt zorginstellingen bij het uitwerken van een digitale strategie en de daaropvolgende digitale transformatie. Dit doen we met een interdisciplinair team van experts, zodat uw digitale strategie alle benodigde aspecten raakt. Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen met uw digitale strategie en transformatie? Bekijk dan het factsheet of neem contact met ons op.   

Lees factsheet