Artikel:

Dienstbetrekking van meewerkende partner in familiebedrijf

15 februari 2018

De Centrale Raad van Beroep concludeert dat er sprake is van dienstbetrekking van een meewerkende partner wanneer een BV failliet verklaard wordt, ondanks dat de echtgenoot eigenaar is van deze BV.

Conclusie Centrale Raad van Beroep

De verzekeringsplicht van de DGA en familieleden is een complexe zaak. Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dit nog eens. Bijvoorbeeld in dit geval: mevrouw A was werkzaam voor een BV. Haar echtgenoot B was eigenaar van deze BV. Toen de BV failliet ging, vroeg mevrouw A het UWV de loonbetalingsverplichting van de BV over te nemen. Vervolgens weigerde het UWV dit, omdat mevrouw A niet in dienstbetrekking zou staan tot de BV. De rechtbank stelde het UWV in het gelijk. Echter, de Centrale Raad van Beroep oordeelt anders en concludeert dat er wel degelijk sprake was van een dienstbetrekking tussen mevrouw A en de BV, ondanks dat haar echtgenoot eigenaar was van de onderneming. Ook het feit dat er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst was, mevrouw A meer uitbetaald kreeg dan op grond van de cao verplicht was, er geen vakantie-uren werden bijgehouden en uitbetaald, vond de Centrale Raad van Beroep ondergeschikt aan het totaal van feiten en omstandigheden.

Verzekeringsplicht DGA en familieleden is complex

Ons advies is dan ook om de status van de arbeidsverhouding van de DGA en zijn of haar familieleden eens te (laten) beoordelen. Door het (anders) vormgeven van de feiten en omstandigheden valt de verzekeringsplicht ook ‘te sturen’. Meestal probeert men aan de verzekeringsplicht te ontsnappen, terwijl deze casus laat zien dat dit wellicht niet altijd de verstandigste oplossing is.

Meer informatie?

Bent u werkzaam in een familiebedrijf? Laat de arbeidsverhouding van de meewerkende familieleden eens beoordelen. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte gerust contact op met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO: bel 070 338 0722 of stuur een mail.