BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

DGA-Tax en de eigenwoninglening

02 december 2019

De afgelopen jaren heeft u, gezien de dalende marktrente en hypotheekrenteaftrek in combinatie met de stijging van het eigenwoningforfait en het box 3 tarief, mogelijk uw eigenwoninglening bij uw BV overgeheveld van box 1 naar box 3.

Eigenwoninglening naar box 3

Deze overheveling naar box 3 was voor leningen aangegaan na 1 januari 2013 eenvoudig te bewerkstelligen. Voor deze leningen geldt de contractuele verplichting om gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig af te lossen. In het geval de lening niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de schuld volledig over naar box 3. Dus bijvoorbeeld als de lening wel is aangegaan in verband met de eigen woning, maar aflossingsvrij is of in langer dan 30 jaar wordt afgelost, valt de lening in box 3.

Wetsvoorstel excessief lenen

In het consultatiewetsvoorstel excessief lenen van de aanmerkelijkbelanghouder bij de eigen vennootschap is opgenomen dat aanmerkelijkbelanghouders, zijn fiscale partner en verbonden personen maximaal € 500.000 van de eigen vennootschap mogen lenen. Eigenwoningschulden die in box 1 vallen tellen niet mee bij dit maximum van € 500.000, dit in tegenstelling tot eigenwoningschulden in box 3. Deze tellen dus wel mee.

Eigenwoninglening terug naar box 1

Dit roept de vraag op of de lening in verband met de eigen woning weer terug kan worden overgeheveld van box 3 naar box 1? Dit is zeker mogelijk. Hieronder volgt een voorbeeld: 

Een belastingplichtige heeft begin 2013 een bedrag voor de eigen woning geleend van € 200.000. De lening voldeed niet aan de contractuele aflossingsverplichting en de lening viel hierdoor in box 3. Op het moment dat de annuïtaire aflossingsverplichting wordt opgenomen in de leningsvoorwaarden en wordt nagekomen valt de lening wel in box 1. Aangezien in het verleden geen renteaftrek is genoten bestaat er nog rentaftrek over 30 jaar. De lening mag derhalve in maximaal 360 maandelijkse termijnen worden afgelost.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw eigenwoninglening kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.