Artikel:

Denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig

24 november 2021

Zoals eerder aangekondigd door de staatssecretaris van Financiƫn worden denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. De reden hiervan is een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie waarin werd geoordeeld dat de sportvrijstelling niet van toepassing is op denksporten vanwege een te verwaarlozen lichamelijke component. De Staatssecretaris heeft bepaald dat ook het verlaagde btw-tarief niet meer op denksporten kan worden toegepast vanaf die datum.

Gevolgen?

Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie en het beleid dat hier uit voortkomt betekent dat het beoefenen van denksport niet meer onder het bereik van de sportvrijstelling kan vallen. Daarmee moeten denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 btw voldoen over bijvoorbeeld ontvangen contributies. Denksportorganisaties kunnen daarnaast niet langer gebruik maken van het verlaagde tarief voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties en de vrijstelling voor fondsenwervende (kantine) activiteiten. Er ontstaat wel een recht op aftrek van btw die ziet op kosten en investeringen. Mogelijk is er ook btw te herzien, wat kan leiden tot een teruggaaf van btw op investeringsgoederen.

Mogelijkheden?

Als een denksportorganisatie voldoet aan de voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling (KOR) en ervoor kiest deze regeling toe te passen hoeft er geen btw in rekening te worden gebracht en te worden voldaan aan de Belastingdienst. Er kan bij toepassing van de KOR geen btw in aftrek worden gebracht op kosten en investeringen. Ingeval de denksportorganisatie een omzet heeft van 20.000 euro of lager kan de KOR van toepassing zijn, mits de organisatie zich uiterlijk vier weken voor de start van een aangiftetijdvak aanmeldt bij de Belastingdienst om de KOR te kunnen toepassen (voor toepassing van de KOR per 1 januari 2022 is dat uiterlijk 3 december 2021). Als de denksportorganisatie een omzet heeft van 1.800 euro per jaar of minder en niet is aangemeld als btw-ondernemer en niet verplicht is zich in de schrijven bij de KvK, dan kan de aanmelding voor de KOR achterwege blijven. Deze is dan automatisch van toepassing. Wanneer uw organisatie als gevolg van de wijziging btw-plichtig wordt en de KOR niet wordt toegepast, is het wellicht nog mogelijk een deel van de btw op investeringen uit het verleden terug te vragen.

Meer informatie?

Bent u een organisatie die zich bezighoudt met denksporten zoals bridge, schaken dammen etc.? Wij zijn u graag behulpzaam met het in kaart brengen van de btw-gevolgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.