Artikel:

De WBSO in 2021: tijdelijk fiscaal voordeel

21 december 2020

Door de coronacrisis kunnen ook investeringen in speur- en ontwikkeling (hierna: S&O) onder druk komen te staan, terwijl ontwikkeling en innovatie juist nodig is om uit de crisis te komen. Het kabinet heeft daarom besloten om in 2021 extra budget beschikbaar te stellen voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (hierna: WBSO). Dit budget wordt gebruikt voor een tijdelijke verhoging van de afdrachtvermindering in 2021 die geldt voor het starterstarief en voor het tarief in de eerste schijf. De verhoging van de afdrachtvermindering moet met name innovatieve mkb-ondernemingen en starters een extra stimulans geven om ook gedurende 2021 te blijven investeren in S&O.

S&O-afdrachtvermindering

Tijdens de speur- en ontwikkelingsfase van uw innovatie kunt u gebruik maken van de WBSO. Dit is een korting op de af te dragen loonheffing voor de (loon)kosten en uitgaven die te maken hebben met het zogenoemde speur- en ontwikkelingswerk voor uw innovatie.

S&O-werkzaamheden

Als S&O-werkzaamheden kwalificeren werkzaamheden die direct en uitsluitend gericht zijn op de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur, fysieke producten of fysieke productieprocessen, of technisch-wetenschappelijk onderzoek. Essentieel daarbij is dat sprake is van een technisch knelpunt dat de werkgever niet met eigen kennis en kunde kan verhelpen, noch met algemeen beschikbare informatie. 

Overige S&O-kosten en -uitgaven

Naast loonkosten komen ook overige kosten en uitgaven welke direct toerekenbaar en dienstbaar zijn aan de uit te voeren S&O-werkzaamheden in aanmerking voor de WBSO. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld kosten voor grondstofgebruik, voor het uitvoeren van testen of het bouwen van prototypen, maar ook investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals machines of installaties die benodigd zijn voor het uitvoeren van uw speur- en ontwikkelingswerkzaamheden.

Voor de berekening van de in aanmerking komende S&O-kosten en -uitgaven kan worden gekozen voor een forfait. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar), plus € 4 per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren.

Verhoogde tarieven WBSO 2021

In het onderstaande overzicht zijn de verhoogde percentages voor 2021 weergegeven.

Tarief eerste schijf 40% (2020: 32%)
Tarief eerste schijf starters 50% (2020: 40%)
Grens eerste schijf € 350.000 S&O-(loon)kosten
Tarief tweede schijf 16%

 

 

 

 

Een snelle rekensom leert dat één kwalificerende FTE ruim € 25.000 kan opleveren.

BDO: specialist fiscale stimuleringsmaatregelen

Ondernemers kunnen veel voordeel behalen door simpelweg gebruik te maken van fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals de WBSO. Helaas blijkt in de praktijk dat veel ondernemers nog geen of niet optimaal gebruik maken van deze mogelijkheden. Maakt u daar wel al gebruik van? Dan is het verstandig om te laten controleren of u (als gevolg van veranderende wetgeving) het mogelijke voordeel ten volle benut. Wij helpen u graag verder. Neem gerust contact op met een van onze adviseurs, ook voor ondersteuning tijdens het aanvraagproces.