Artikel:

De toekomst van data privacy

24 december 2020

Het implementeren van data privacy kan voor voor u als organisatie een uitdaging zijn. Zo kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) veel open normen, waardoor organisaties veelal op een eigen interpretatie van de bepalingen in de AVG zijn aangewezen. 

Maar het vakgebied wordt steeds volwassener. Zo stellen mensen hogere eisen aan hun privacybescherming, zijn er voor organisaties verschillende normen ontwikkeld en is er aanvullende wet- en regelgeving ingegaan. Ook uit de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder steeds duidelijker wat zij van organisaties verwacht. 

Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, is het voor organisaties belangrijk om ontwikkelingen op het gebied van data privacy al vroeg in kaart te brengen én actie te ondernemen. In de factsheet over de toekomst van data privacy zetten wij uiteen wat de huidige ontwikkelingen binnen de data privacy zijn en doen wij een voorspelling over de gevolgen voor de (nabije) toekomst.

Download factsheet