Artikel:

De toegevoegde waarde van assurance bij CSRD

07 juli 2022

Een belangrijk element in de Green Deal van de Europese Unie is de CSRD-richtlijn. Vanaf het boekjaar 2024 worden grote ondernemingen (gefaseerd) verplicht om niet-financiële (duurzaamheids)informatie op te nemen in hun jaarverslaggeving én deze informatie te laten controleren door een accountant. Met als doel meer transparantie over en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Naar verwachting maakt de Europese Commissie het wetsvoorstel deze zomer definitief.

“Het is onmiskenbaar een behoorlijke verschuiving in verslaggevingsland”, erkent Adrianca Mens, partner Audit en Assurance bij BDO. “Een grote verandering is vooral dat die informatie verplicht gecontroleerd moet gaan worden. Tot op heden is er geen enkele plicht tot het laten controleren van informatie op het gebied van milieu, sociale aangelegenheden en governance/strategie.”

Voordelen voor continuïteit onderneming

Het is volgens Mens evident dat de invoering van de CSDR (Corporate Sustainability Reporting Directive) voor veel bedrijven een spannend vooruitzicht is. “In eerste instantie vinden ze deze nieuwe richtlijn ver gaan en de inhoud zeer omvangrijk. Dat is ook zo. Er komt eigenlijk een niet-financiële jaarrekening bij, inclusief controle. Daar komt veel bij kijken, maar het kan ook veel voordelen met zich meebrengen.”

De toegevoegde waarde van assurance is ten eerste het bieden van zekerheid bij deze niet-financiële informatie en hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van greenwashing. “Dat laatste houdt in dat de communicatie van een organisatie niet in lijn is met de acties van de organisatie. Daarnaast levert assurance ook voor de organisatie zelf voordelen op. Denk aan meer inzicht van eerder onderbelichte bedrijfsprocessen, die voor de continuïteit van de onderneming heel belangrijk zijn. Processen met uiteindelijk ook grote financiële impact.”

Nieuwe inzichten en efficiëntievoordelen

De toegevoegde waarde van assurance is dat accountants een kritische blik werpen op die eerder onderbelichte bedrijfsprocessen, wat naast nieuwe inzichten uiteindelijk efficiëntievoordelen kan opleveren. “Bij duurzaamheid denken we dan snel aan het reduceren van CO2-uitstoot en afvalstromen. Maar vergeet ook niet de sociale pijler van de ESG-doelen. De menselijke kant. Wellicht zorgen bepaalde bedrijfsprocessen voor veel verzuim en kan een aanpassing in dat proces leiden tot minder (kosten in) verzuim. Dat zijn inzichten die assurance bij CSRD te bieden heeft.”

Om het assurance-traject voor CSRD vanaf het boekjaar 2024 succesvol te kunnen doorlopen, benadrukt Mens het belang van tijdig starten met de voorbereiding op de invoering van de nieuwe richtlijn. “Stel binnen uw organisatie vast welke thema’s de hoogste prioriteit hebben. Voor een dienstverlenende organisatie is dat tenslotte heel anders dan voor een groot industrieel bedrijf. Definieer vervolgens de KPI’s en denk na over wat uw stakeholders belangrijk vinden.”

Nu al nuttig voor bedrijfsvoering

Verzamel bovendien de reeds beschikbare informatie én start alvast intern met rapporteren, adviseert Mens. “Best veel bedrijven meten bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot al, maar ze rapporteren het nog niet. Begin daar eens mee, elk kwartaal of elk halfjaar. En laat intern een controller of internal auditor meekijken om te doorgronden wat aan alle informatie ten grondslag ligt. Dat is niet alleen leerzaam met oog op de nieuwe wet- en regelgeving, maar dit zal voor de bedrijfsvoering direct nuttige informatie en concrete voordelen opleveren.”

Meer informatie

Bent u nog niet eerder verplicht geweest om over niet-financiële informatie te rapporteren? En bent u benieuwd wat de impact van CSRD is op uw onderneming? We sparren graag met u over de stappen die u kunt nemen om klaar te zijn voor de toekomst van duurzaamheidsverslaggeving. Ook voor algemene vragen over CSRD en hulp bij de implementatie kunt u contact met ons opnemen.