Artikel:

De kracht van data in het mkb: Genoeg kansen, maar hoe deze te benutten?

09 september 2021

De hoeveelheid data binnen het mkb groeit exponentieel. Dit zorgt voor mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Met de inzichten verkregen uit data, zijn organisaties in staat om betere beslissingen te nemen, kosten te besparen en beter in te spelen op veranderingen. Tegelijkertijd zien veel mkb-ondernemers hun digitale initiatieven, zoals het op orde brengen van de data-kwaliteit, het inrichten van dashboards en het ontwikkelen van duurzame digitale competenties, tot op heden vaak mislukken. Wat zijn de oorzaken hiervan en wat zijn de handvatten om succesvol met datagedreven werken binnen het mkb aan de slag te gaan? 

Onderzoek datagedreven werken

BDO’s onderzoek ‘De kracht van data in het mkb’ laat zien dat ondernemers in het mkb enorme kansen zien met betrekking tot datagedreven werken. De successen zijn op dit vlak echter vooralsnog beperkt. De oorzaken hiervan lopen uiteen, maar hangen direct samen met de bouwstenen: strategie, organisatie, mens en digitaal. Deze zijn noodzakelijk om een succesvolle datagedreven organisatie te bouwen en worden in het onderzoek verder toegelicht.

Datagedreven werken nog niet succesvol binnen het mkb

Wat zijn nu de belangrijkste oorzaken voor het feit dat datagedreven werken binnen veel mkb-bedrijven nog niet succesvol wordt toepast? Hoewel misschien gedacht wordt dat technologie hier een grote rol in speelt, blijkt dit in de praktijk niet de grootste uitdaging voor de ondernemers. 

Het feit dat ondernemers in het mkb nog beperkt datagedreven werken is vooral te vinden in:

  • Ontbrekende urgentie: Prikkels om stevig in te zetten op datagedreven werken worden binnen mkb-organisaties nog beperkt gevoeld.
  • Ontbrekende digitale visie: Bedrijven willen ‘iets’ met datagedreven werken, maar ‘wat’ precies en hoe dit aansluit op de organisatiestrategie is onduidelijk.
  • Ontbreken strategische keuzes: Er wordt door het management van organisaties nog onvoldoende ingezet op het stimuleren van datagedreven werken.

Tot slot staat ook vaak de heersende organisatiecultuur verandering richting een datagedreven organisatie in de weg. Zo is er bij veel mkb-organisaties beperkt ruimte voor samenwerken, experimenteren en onderzoeken. Dit zijn echter wel belangrijke randvoorwaarden voor succes.

Met ons onderzoek bieden wij u, naast inzicht in de uitdaging van mkb’ers op het gebied van datagedreven werken, u een aantal praktische handvatten om aan met datagedreven werken aan de slag te gaan.


Download onderzoek


Meer weten over de integrale BDO-aanpak richting een toekomstbestendige, datagedreven organisatie? Graag vertellen wij in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek hoe wij uw organisatie kunnen begeleiden in de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie die klaar is voor de toekomst. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten en bekijk hier onze productsheet over Digital Performance Improvement.