Artikel:

De impact van COVID-19 op de maakindustrie: verwacht dieptepunt 3e kwartaal

01 september 2020

In de eerste helft van 2020 heeft COVID-19 een significante impact gehad op het aantal transacties in de (maak)industrie. Onder meer door de terughoudendheid van banken in het financieringslandschap, zijn de gevolgen van deze crisis bijzonder ingrijpend. Een combinatie van factoren zorgt voor minder mogelijkheden om financiering te verkrijgen. Gelukkig hebben veel bedrijven in de maakindustrie, door gebruik te maken van de overheidsmaatregelen, hun liquiditeitspositie nog enigszins weten te borgen. Verwacht wordt dat de komende maanden voor deze bedrijven een onzekere periode zal blijven; naast terugbetaling van opgeschorte verplichtingen moet er ruimte in het werkkapitaal blijven om omzetgroei te financieren.

Het CBS publiceerde begin augustus cijfers over de huidige situatie in de maakindustrie. Hieruit blijkt dat zowel de dagproductie als de afzetprijzen in de maand juni de eerste tekenen van herstel laten zien. In juni en juli is het vertrouwen van producenten en ondernemers weer verder toegenomen; men is voorzichtig optimistisch. De meeste bedrijfstakken laten zien dat het herstel doorzet.

Industrie vertoont eerste tekenen van herstel in juni

 

De gemiddelde dagproductie in juni is nog steeds negatief (-9,7% ten opzichte van juni 2019) maar gestegen ten opzichte van de maand mei (-12,5% ten opzichte van mei 2019). Volgens het CBS zijn bijna alle bedrijfstakken binnen de industrie hard geraakt ten opzichte van juni afgelopen jaar, met uitzondering van de bouwmaterialen- en tabaksindustrie. Toch zijn ook hier de eerste tekenen van herstel zichtbaar, ruim 75% van alle bedrijfsklassen laten een minder sterke daling zien ten opzichte van de maand mei.

Herstel in het producentenvertrouwen zet door

In juni zijn bovendien voor nagenoeg alle sectoren de zorgen over het voortbestaan bij de huidige economische situatie afgenomen. In de industrie is het percentage ondernemers dat verwacht meer dan 12 maanden voort te kunnen bestaan bij de huidige economische situatie binnen een maand toegenomen van 46,9% naar 51%. De stijging komt doordat een gedeelte van de ondernemers (4,1%) aangeeft langer dan 12 maanden te kunnen bestaan, terwijl zij begin mei nog aangaven maximaal 12 maanden te kunnen voortbestaan.

Verwacht dieptepunt in derde kwartaal van 2020: orderportefeuilles blijven slinken

Hoewel de maakindustrie de eerste tekenen van herstel vertoont, is de verwachting dat het dieptepunt in het derde kwartaal van 2020 wordt bereikt. Dit is voornamelijk gebaseerd op orderportefeuilles die met vertraging leeglopen. Vanaf het vierde kwartaal zal het herstel intreden, mits er geen tweede golf van corona-besmettingen volgt. Uit de inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi, een opleidingscentrum voor inkoopmanagers en supply chain managers dat inzicht geeft in de economische groei en het vertrouwen in de industrie, blijkt namelijk dat orderportefeuilles blijven slinken in het derde kwartaal van 2020. Bij een PMI-score van 50 wordt er een groei in het aantal orders verwacht. De achteruitgang in de PMI in juni (45,2) was minder groot dan in mei (40,5), maar laat nog steeds een verslechtering zien. Ook wordt verwacht dat de bruto toegevoegde waarde voor de industrie in dit kwartaal op een dieptepunt uitkomt, omdat de orderportefeuilles met vertraging leeglopen. In het 4e kwartaal zal het herstel intreden en daarom is de verwachting dat de industrie in 2020 op totaalniveau met 10% zal krimpen.

Beperkte levering leidt mogelijk tot omzetdaling

De industrie wordt volgens het UWV waarschijnlijk zwaar getroffen, omdat die sterk afhankelijk is van het buitenland voor de levering van grondstoffen en halffabricaten. De verwachting is dat er niet (of beperkt) geleverd kan worden. Het CPB concludeert dat de maandelijkse omzetdaling neerkomt op 11%. Voor bedrijven die gebruikmaakten van de NOW ligt dit fors hoger (56%). Ook stelt het CPB dat de sector sterk geraakt wordt in solvabiliteit en dat in de industrie binnen zes maanden bij meer dan 25% van de mkb-bedrijven een risicovolle solvabiliteitspositie ontstaat. Dit wordt veroorzaakt doordat deze sector sterk getroffen is door de lockdown maatregelen, maar ook door de kwetsbare uitgangspositie van de industrie. Het strak managen van de ondernemingsrentabiliteit - en met name de liquiditeit - staat dan ook terecht centraal in veel strategieën. Deze strategieën zijn gericht op het overleven van - en het voorbereiden op - de periode na corona. Het zal nog tot 2022 duren, voordat de productie terug is op het niveau van 2019.

Onzekerheid in de fusie- en overnamemarkt

De coronacrisis heeft ook in fusie- en overnamemarkt voor onzekerheid gezorgd. Afhankelijk van in welke fase een (ver)koop proces zich bevindt, wordt overwogen om trajecten tijdelijk stil te leggen of om de processen juist (versneld) te vervolgen. In het eerste halfjaar van 2020 werden in totaal 50 openbare deals gesloten in de maakindustrie. Dat zijn 49% minder deals dan in het eerste halfjaar van 2019.

Meer informatie
Als één van de internationale marktleiders op het gebied van fusies en overnames staat BDO M&A dagelijks in contact met diverse investeringsmaatschappijen in bedrijven – ook met minderheidsbelangen en die wellicht door de coronacrisis tijdelijk een wat mindere performance laten zien. Wilt u meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op.