Artikel:

De gevolgen van duurzaam gescheiden leven voor uw eigen woning

18 juni 2021

Veel mensen hebben een woning in eigendom. Voor de fiscaliteit is in deze situatie sprake van een eigen woning. Maar wat zijn de gevolgen als partners duurzaam gescheiden gaan leven? Een belangrijke vraag, want deze situatie komt steeds vaker voor. 

Wat is duurzaam gescheiden leven?

Over dit begrip bestaan nogal wat misverstanden. De inhoud van het begrip is van belang, omdat de wetgever gevolgen aan het duurzaam gescheiden leven verbindt. Volgens de rechtspraak is van duurzaam gescheiden leven sprake als zich bij echtgenoten de situatie voordoet waarin ieder afzonderlijk zijn eigen leven leidt alsof hij niet met de ander is gehuwd en deze toestand door één van beiden als bestendig is bedoeld. De situatie waarin echtgenoten tijdelijk niet meer samenwonen, maar het voornemen is dit wel weer te doen, is dus geen duurzaam gescheiden leven.

Einde partnerschap

De wet regelt wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap. Voor deze bijdrage volstaan we even met het feit dat bij een huwelijk altijd sprake is van fiscaal partnerschap. Dit fiscale partnerschap eindigt zodra er een verzoek tot echtscheiding is ingediend én de partners in de basisregistratie persoonsgegevens niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Als echtgenoten duurzaam gescheiden gaan leven, is dit dus niet het einde van het fiscale partnerschap. 

Gevolgen voor de fiscale eigenwoningregeling 

Als echtgenoten duurzaam gescheiden gaan leven, worden ze voor de fiscale eigenwoningregeling als gewezen partners gezien. Dat betekent dat voor de partner die uit de gezamenlijke woning vertrokken is, deze woning nog twee jaar lang fiscaal als eigen woning wordt beschouwd. Dit ondanks het feit dat die woning niet meer zijn/haar hoofdverblijf is. Na twee jaar is er geen sprake meer van een eigen woning en valt de woning voor hem/haar in box 3 (het inkomen uit sparen en beleggen). 

Daarnaast kunnen duurzaam gescheiden levenden voor de fiscaliteit twee eigen woningen hebben. Normaal kan dit bij fiscale partners niet. Als zij twee woningen hebben, moeten zij een keuze maken welke woning fiscaal als eigen woning wordt aangemerkt.

Breng de fiscale gevolgen goed in beeld

Het is niet altijd duidelijk wanneer de situatie van duurzaam gescheiden leven is gestart. Dat is afhankelijk van de feiten. Echter, het is dus niet het einde van het partnerschap en heeft het gevolgen voor de eigenwoningregeling. Als duurzaam gescheiden levende partners met elkaar niet de juiste afspraken maken, kan het tot fiscale problemen leiden. Bijvoorbeeld omdat de hypotheekrente dan wellicht geheel of gedeeltelijk niet meer aftrekbaar is. Het is dus belangrijk de fiscale gevolgen goed in beeld te brengen.

Meer informatie

Onze adviseurs helpen u graag verder. Voor vragen in dit kader kunt u contact opnemen met een van hen.