BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

De fiscale transparantie van multinationals: ‘Kent u als commissaris de tax governance van uw organisatie?’

23 oktober 2019

Nederland wil haar imago als land dat belastingontwijking faciliteert van zich afschudden. Hoe moet je als commissaris van een multinational omgaan met deze trend?

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat vanaf 2021 de bronbelasting op rente en royalty’s ingaat. Deze nieuwe heffing past in de trend dat Nederland steeds meer doet om het imago als land dat belastingontwijking faciliteert, van zich af te schudden. Wat betekent dit voor het fiscale ondernemingsklimaat van ons land en hoe moet je als commissaris van een grote corporate omgaan met deze trend?

Stephanie Pronk is Partner International Tax Services bij BDO en heeft jarenlange ervaring in de internationale belastingadviespraktijk. In dit artikel vertelt zij over de maatregelen die het fiscale ondernemingsklimaat beïnvloeden en het belang hiervan voor een commissaris van een multinational.

Het braafste jongetje van de klas

Hoewel veel maatregelen die tijdens Prinsjesdag officieel aangekondigd werden al langer bekend waren of op de agenda stonden, past de aankondiging van de bronbelasting op rente en royalty’s in een beeld dat al langer zichtbaar is. Pronk: “Het Belastingplan en de onderwerpen erin komen niet echt als een verrassing. Zeker voor de grote corporates wordt het elk jaar minder spannend, zo lijkt het. Veel onderwerpen worden op andere momenten bekend gemaakt en zijn al in consultatierondes voorgelegd. Dat geldt ook voor de bronbelasting op rente en royalty’s, vorig jaar was dit voorstel al aangekondigd.”

Deze nieuwe heffing moet multinationals ontmoedigen via ons land geld door te sluizen en zo belasting te ontwijken. Is Nederland op oorlogspad tegen dit soort bedrijven? “De aandacht voor fiscale transparantie speelt al een aantal jaar en zeker niet alleen in ons land. In de bankensector is er ook veel aandacht voor dit thema. Je ziet dat de politiek  niet meer wil dat Nederland een schakel is in belastingontwijkende structuren van grote bedrijven. Om dat te voorkomen, moet je de wetgeving aanpassen en dat doen we dan ook, in overeenstemming met Europa, alleen op sommige punten wellicht strenger dan nodig is. Je kan zeggen dat Nederland als het ware het braafste jongetje van de klas is, zoals her en der wordt beweerd”, aldus Pronk.

Gevolgen voor het fiscale vestigingsklimaat

De afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen besproken of ingevoerd die belastingontwijking door multinationals moeten ontmoedigen. De discussie over het afschaffen van de dividendbelasting ligt nog vers in het geheugen. Vanaf 2021 komt er dus de bronbelasting op rente en royalty’s. Hoe aantrekkelijk is Nederland nog als vestigingsklimaat voor multinationals? Pronk: “Dat wordt er niet beter op, vind ik. Vorig jaar kondigde het kabinet bijvoorbeeld aan dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor een belastbaar bedrag van meer dan EUR 200.000 in stappen omlaag zou gaan van 25% naar 22.55% in 2020 en van 22.55% naar 20.50% in 2021. Het kabinet komt op deze eerdere aankondiging terug. De eerdere discussie over wel of geen afschaffing van de dividendbelasting doet ons ook geen goed. Al met al denk ik dat we ons in Europa niet echt meer onderscheiden qua fiscaal vestigingsklimaat.”

Een doembeeld waarin geen enkel groot bedrijf nog naar Nederland wil komen, is echter ook niet aan de orde. “Tegelijkertijd blijven we op het gebied van onder andere skilled labour, de aanwezigheid van zeehavens en vliegveldconnecties wel weer aantrekkelijk. Maar je ziet dat de standaard landen zoals de UK, ondanks de brexit, Zwitserland en Duitsland nog steeds genoemd worden als aantrekkelijke vestigingslanden. Voor grote multinationals is het overal wel een uitdaging als je kijkt naar de maatschappelijke discussie die de afgelopen tijd is gevoerd. Deze discussie leidt in feite tot  fiscale transparantie.”

Kritisch doorvragen op de tax governance van de onderneming

Juist op het punt van fiscale transparantie is voor een commissaris een belangrijke taak weggelegd. “Als commissaris moet je vragen stellen aan het bestuur over de fiscale risk appetite van de onderneming. Vraag ook naar de tax strategy van het bedrijf en hoe het tax control framework is geïmplementeerd. Je hebt altijd wel een grijs gebied in de wet. Sommige bedrijven kiezen er dan voor om aan de veilige kant te zitten van de fiscaliteit, met name bij Nederlandse corporates is dat het geval. Punten als belastingethiek en compliance worden dan ook steeds belangrijker.”

Wat voor vragen stel je dan concreet als commissaris? Pronk geeft een voorbeeld. “Vraag of er nog laag belaste entiteiten in je bedrijfsgroep zitten. En als dat zo is, waarom. Het is namelijk niet per se verkeerd om deze te hebben. Wel is het van belang om hier kritisch op door te vragen. Geen enkele multinational wil in het nieuws komen en vervolgens niet kunnen uitleggen wat er aan de hand is.”

Voortdurend transparant zijn

De maatschappelijke en politieke aandacht voor belastingontwijking en de scherpere regelgeving zorgt ervoor dat multinationals hun aandacht continu bij dit thema moeten houden. Dat gebeurt volgens Pronk ook al enkele jaren. “Ook intern zie je dat dit speelt bij de grote corporates. De betrokken personen hebben aandacht voor fiscale transparantie en zijn meer zichtbaar, zowel intern, richting de Belastingdienst en richting de maatschappij.”

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met onze specialisten.