Artikel:

De drie grootste valkuilen van datagedreven werken

13 oktober 2021

Hoewel een grote meerderheid van de mkb’ers kansen zien op het vlak van datagedreven werken, blijven successen nog (te) vaak uit. In de praktijk blijkt het een flinke uitdaging te zijn om de kracht van data ook daadwerkelijk beter te benutten. BDO zet de 3 grootste valkuilen op de weg naar een datagedreven organisatie op een rij.

Valkuil 1: Het ontbreken van urgentiebesef

Iedereen in de organisatie weet dat in de toekomst ‘iets’ met data moet worden gedaan om richting de toekomst relevant te blijven in de markt. Toch staat het datagedreven werken momenteel bij veel eindverantwoordelijken laag op de prioriteitenlijst. Het urgentiebesef ontbreekt: “Ons bedrijf doet het nu toch goed, waarom zouden wij nu moeten veranderen? ” is een veel gehoorde uitspraak.

Om een gevoel van urgentie te creëren is het belangrijk om eerst een duidelijk antwoord formuleren op de vraag: Waarom moeten wij datagedreven werken en niet morgen maar nu? Urgentie is een belangrijke basis om een organisatie mee te nemen in een daadwerkelijke verandering.

Valkuil 2: Datagedreven werken wordt op de verkeerde manier begrepen

BDO merkt dat veel organisaties het werken met data nog beschouwen als een typisch IT-onderwerp. Zij richten zich voornamelijk op de voordelen die datagedreven werken kan bieden als het gaat om het optimaliseren van de huidige processen en de optimale inzet van IT middelen. Echter, het datagedreven werken is breder dan alleen de IT middelen. Datagedreven werken raakt uw organisatie op meerdere vlakken. Zo ontstaan er nieuwe kansen, nieuwe businessmodellen en nieuwe, andere momenten van klantcontact. Daarnaast vraagt een succesvolle transitie naar datagedreven werken ook aandacht voor onderwerpen zoals flexibiliteit van de organisatie en de veranderkracht van uw personeel. Een bredere blik is nodig.

Om zicht krijgen op wat datagedreven werken voor uw organisatie kan betekenen is het belangrijk om een antwoord te formuleren op de vraag: Wat is onze toekomstdroom op het vlak van datagedreven werken en wat vragen wij van onze organisatie om hier invulling aan te geven?

Laat u hierbij inspireren door voorbeeldcases uit andere sectoren, maar zoek ook aansluiting bij uw organisatiestrategie en de belangrijkste uitdagingen hierin.

Valkuil 3: Het ontbreken van een duidelijk toekomstplan

Als gevolg van de voorgaande twee valkuilen maken managers vaak geen duidelijke strategische keuzes en wordt onvoldoende tijd en geld beschikbaar gesteld om met datagedreven werken aan de slag te gaan. Door onduidelijke, niet heldere toekomstplannen of het ontbreken van deze plannen, blijft de echte toewijding en focus van het personeel en de organisatie op datagedreven werken uit.

Om de juiste stappen richting een datagedreven organisatie helder te krijgen is het belangrijk om een antwoord te formuleren op de vragen: Hoe maken wij onze droom op het vlak van datagedreven werken concreet? En op welke onderdelen dienen de bouwstenen strategie, digitaal, mens en organisatie binnen mijn organisatie verder ontwikkeld te worden?

De uitdaging hierbij is om te komen tot een concrete lijst van verbeteracties om hier vervolgens samen met de organisatie mee aan de slag te gaan. Waak er echter voor om gelijk te veel hooi op de vork te nemen. Begin klein, biedt ruimte aan het experiment, realiseer successen en bouw hier op voort.

Wilt u meer weten over de valkuilen in datagedreven werken? 

Download het onderzoek De kracht van datagedreven werken hier

Meer weten over de integrale BDO-aanpak richting een toekomstbestendige, datagedreven organisatie? Graag vertellen wij in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek hoe wij uw organisatie kunnen begeleiden in de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie die klaar is voor de toekomst. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten en bekijk hier onze productsheet over Digital Performance Improvement.