Artikel:

De btw-gevolgen van de vaste inrichting voor ondernemers

19 februari 2021

Ondernemers die een nevenvestiging hebben in een ander land, kunnen een vaste inrichting hebben. Als vanuit btw-perspectief sprake is van een vaste inrichting, dan heeft dat diverse gevolgen voor u als ondernemer. Hierbij kunt u denken aan gevolgen voor: 

 • Diensten die u aan derden verricht; 
 • Diensten die u van derden afneemt;
 • Verschuldigdheid van btw;
 • Aftrek van btw of teruggaaf van btw;
 • Aangifteverplichtingen;
 • Administratieve en factureringsverplichtingen;
 • Fiscale eenheid btw;
 • Verlegging bij invoer/art. 23-codenummer;
 • De regeling voor voorraad op afroep;
 • Toepassing van het nultarief voor leveringen binnen een btw-entrepot.

Eind 2020 is een nieuw besluit van de Staatssecretaris van Financiën verschenen over de vaste inrichting in de btw. In de update die u bij dit perspectief treft, duiden wij de gevolgen hiervan. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 1. De btw-gevolgen van een vaste inrichting bij diensten aan derden;
 2. De btw-gevolgen van een vaste inrichting bij diensten die u afneemt van derden; 
 3. De verschuldigdheid van btw bij het bestaan van een vaste inrichting; 
 4. De aftrek en teruggaaf van btw in geval van een vaste inrichting;
 5. Aangifte-, administratie- en factureringsverplichtingen in geval van een vaste inrichting; 
 6. Fiscale eenheid en vaste inrichting;
 7. Vaste inrichting en internationale handel in goederen.

Lees uitgebreide update

Breng gevolgen voor uw eigen situatie in kaart

Het besluit vaste inrichting was hard aan een update toe. Het is goed dat deze er nu is en dat ondernemers op één plaats kunnen vinden wat de gevolgen zijn van het al dan niet hebben van een vaste inrichting. Mogelijk heeft het besluit gevolgen voor uw situatie. Het is raadzaam dit na te gaan. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.