Artikel:

De btw-gevolgen van brexit voor de leveringen van goederen

23 februari 2021

Als gevolg van de brexit wordt het Verenigd Koninkrijk gezien als een derde land. De verkoop van goederen aan een afnemer uit het Verenigd Koninkrijk wordt daardoor gekwalificeerd als ‘uitvoer’. In dit artikel brengen we de gevolgen daarvan in kaart. We bekijken dit per situatie vanuit twee invalshoeken; 1) vanuit de verkoop van goederen aan een ondernemer én 2) vanuit verkoop van goederen aan een particulier. Daarnaast kan het ook zo zijn dat goederen door een Nederlandse ondernemer worden ingekocht vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Levert u goederen aan Britse ondernemers?

De levering van goederen vanuit de EU aan een Britse ondernemer kwalificeert als uitvoer. Hiervoor mag u in de EU het 0%-tarief toepassen als u beschikt over documentatie waarmee u het vervoer naar een derde land aantoont, zoals de uitvoeraangifte/douanedocumenten en/of vrachtbrieven. Na 1 januari 2021 kwalificeert deze levering niet meer als intracommunautaire levering. Ten aanzien van deze leveringen, hoeft dan geen opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties) meer te worden gedaan. Met de opgaaf ICP krijgt u te maken als u zaken doet met ondernemers uit andere EU-lidstaten (intracommunautaire prestaties verricht).

Bent u degene die de goederen vervoert naar het Verenigd Koninkrijk? Houd er dan rekening mee dat u bij invoer in het Verenigd Koninkrijk  btw moet betalen. De levering van de goederen aan de Britse ondernemer is, in de situatie waarin u degene bent die goederen invoert, normaal gesproken belast in het Verenigd Koninkrijk. In die situatie zal de Nederlandse ondernemer zich in het Verenigd Koninkrijk moeten registreren voor de btw. Bovendien is het voor goederen die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd en daar worden ingevoerd, verplicht om Intrastat-aangifte te doen voor het hele jaar 2021 (waar een verplichting bestond in 2020). Let ook op de nieuwe Britse regel die ervoor zorgt dat het moment waarop btw moet worden betaald, verandert. Onder toepassing van die Britse regel wordt bij leveringen van goederen met een waarde van 135 pond of minder het moment van invoer voor de btw genegeerd en kan mogelijk een verleggingsregeling worden toegepast, maar van belang daarbij is dat u beschikt over het Britse btw-nummer van de klant.

Levert u goederen aan Britse particulieren?

Op de verkoop van goederen aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk is na 1 januari 2021 de afstandsverkopenregeling niet meer van toepassing. De levering kwalificeert dan immers als uitvoer waarvoor u het 0%-tarief kunt toepassen, mits u over voldoende documentatie beschikt om het vervoer aan te tonen, zoals de uitvoeraangifte. De levering van de goederen aan Britse particulieren is, afhankelijk van de persoon die invoert en de Britse wetgeving, al dan niet belast met Britse btw. Als Britse btw-heffing aan de orde is, zal de Nederlandse ondernemer zich in het Verenigd Koninkrijk moeten registreren voor de btw. Een belangrijk aandachtspunt daarbij vormt de btw-behandeling van verkopen van goederen aan Britse particulieren met een waarde van minder dan £ 135. Per 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk namelijk een regel ingevoerd die ervoor zorgt dat het moment waarop btw moet worden betaald, verandert. Dit gaat in tegen de normale btw-behandeling van invoer en heeft mogelijk gevolgen voor uw situatie.

Koopt u goederen in vanuit het Verenigd Koninkrijk; voorkom dat u de btw in Nederland voorfinanciert

Zodra u goederen inkoopt vanuit het Verenigd Koninkrijk bent u naast douanerechten ook invoer-btw verschuldigd. Als u regelmatig goederen invoert kunt u, indien mogelijk, gebruik maken van de zogenaamde artikel 23-vergunning. Een artikel 23-vergunning moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst en zorgt ervoor dat u geen btw hoeft te voldoen op het moment van invoer van de goederen in Nederland. De verschuldigde btw kunt u in plaats daarvan aangeven in uw periodieke btw-aangifte.

Ondersteuning door BDO

BDO kan ondersteunen bij de toepassing van deze nieuwe regels. Wij kunnen de btw-gevolgen van de brexit gedetailleerd en specifiek voor uw onderneming in kaart brengen. Bovendien bekijken we aanvullend de mogelijkheden tot het vorkomen van administratieve lasten. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij bijvoorbeeld een Britse btw-registratie en de btw-aangiften.

10 actiepunten en tips

Download ons overzicht met 10 actiepunten en tips ten aanzien van btw en de brexit, bekijk onze overige btw-brexit artikelen over de gevolgen voor levering van diensten en over de positie van Noord-Ierland of neem contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag!

DOWNLOAD 10 ACTIEPUNTEN EN TIPS