Artikel:

De btw-gevolgen van brexit voor diensten

23 februari 2021

De brexit heeft ook gevolgen voor de btw-behandeling van diensten. In dit artikel brengen we die gevolgen in kaart. Per situatie bekijken we de gevolgen vanuit; 1) het verrichten van een dienst door een Nederlandse ondernemer aan een Britse afnemer én 2) het inkopen van diensten door een Nederlandse ondernemer vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Verricht u diensten aan Britse ondernemers?

Het Verenigd Koninkrijk treedt als gevolg van de brexit uit de EU en moet daarom worden behandeld als een derde land. Ingeval een Nederlandse ondernemer na de brexit een dienst verricht aan een Britse ondernemer, geldt als hoofdregel dat deze dienst belast is in het land waar de afnemer gevestigd is, namelijk het Verenigd Koninkrijk. In deze situatie hoeft géén btw te worden vermeld op de factuur. De dienst is namelijk vanuit de EU gezien ‘out-of-scope’. De EU-verleggingsregeling is niet meer van toepassing. Bovendien bestaat geen plicht meer om het btw-nummer van de afnemer op de factuur te vermelden. Wel moet in de administratie het btw-nummer van de afnemer worden bewaard.

Het is vervolgens van de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk afhankelijk of de afnemer Britse btw moet aangeven. De Britse afnemer geeft Britse btw aan onder toepassing van de verleggingsregeling (the reverse charge mechanism). Hierdoor is vooralsnog geen registratie vereist in het Verenigd Koninkrijk. Het valt echter niet uit te sluiten dat het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de registratie nog aangepaste regelgeving invoert. Het feit dat het Verenigd Koninkrijk nu een derde land is, betekent ook dat een code aanpassing moet plaatsvinden en dat dergelijke diensten niet meer opgenomen mogen worden in de Opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties), maar behandeld moeten worden als prestaties aan een ondernemer in een derde land. Met de opgaaf ICP krijgt u namelijk alleen te maken als u zaken doet met ondernemers uit andere EU-lidstaten (intracommunautaire prestaties verricht). Waarschijnlijk stelt het Verenigd Koninkrijk in die situatie wel eisen aan de factuur. Let op: voor bepaalde diensten (bijvoorbeeld met betrekking tot onroerende zaken en de verhuur van vervoermiddelen) gelden andere regels.

Met betrekking tot diensten verricht door een Britse ondernemer aan Nederlandse ondernemers blijft gelden dat btw over het algemeen is verschuldigd in Nederland, waarbij de btw-heffing wordt verlegd naar de Nederlandse afnemer.

Verricht u diensten aan Britse particulieren?

Indien een Nederlandse ondernemer een dienst verricht aan een Britse particulier, geldt als hoofdregel dat deze dienst belast is in het land waar de dienst wordt verricht, namelijk Nederland. Daardoor is normaal gesproken 21% Nederlandse btw verschuldigd. Voor bepaalde specifieke diensten geldt dat de diensten belast zijn in het land waar de afnemer woont. Na de brexit is dat dus ook het geval voor bepaalde diensten aan Britse particulieren. Vooralsnog lijkt registratie voor de btw in het Verenigd Koninkrijk in dergelijke situaties niet aan de orde. Mogelijk wijzigt het Verenigd Koninkrijk deze regeling nog op dit punt.

Koopt u diensten in vanuit het Verenigd Koninkrijk?

Wanneer een Nederlandse ondernemer diensten afneemt van een Britse ondernemer, zijn deze diensten in principe belast in Nederland, tenzij een uitzondering van toepassing is. Zijn de diensten belast in Nederland, dan zal de btw verlegd zijn naar de Nederlandse afnemer, mits de Britse ondernemer niet in Nederland is gevestigd of in Nederland een vaste inrichting heeft.

Ondersteuning door BDO

BDO kan ondersteunen bij de toepassing van deze nieuwe regels. Wij kunnen de btw-gevolgen van de brexit gedetailleerd en specifiek voor uw onderneming in kaart brengen. Bovendien bekijken we aanvullend de mogelijkheden tot het vorkomen van administratieve lasten. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij bijvoorbeeld een Britse btw-registratie en de btw-aangiften.

10 actiepunten en tips

Download ons overzicht met 10 actiepunten en tips ten aanzien van btw en de brexit, bekijk onze overige btw-brexit artikelen over de gevolgen voor levering van goederen en over de positie van Noord-Ierland of neem contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag!


DOWNLOAD 10 ACTIEPUNTEN EN TIPS