BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

De belangrijkste punten uit het Belastingplan 2018

20 september 2017

Gezien de bijzondere parlementaire situatie van dit moment is het huidige kabinet terughoudend geweest met het voorstellen van nieuwe fiscale maatregelen. Er worden dan ook uitsluitend maatregelen voorgesteld waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan.

Het Belastingplan bestaat dit jaar uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2018

Hierin zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2018 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast zijn maatregelen opgenomen gericht op het tegengaan van belastingontwijking en -misbruik.

  • Overige fiscale maatregelen 2018

Hierin zijn maatregelen opgenomen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen budgettaire gevolgen hebben.

  • Wetsvoorstel coöperaties

Dit wetsvoorstel bevat zowel maatregelen die een aanscherping als maatregelen die een versoepeling in de dividendbelasting inhouden. De groep belastingplichtigen wordt uitgebreid met gerechtigden tot de opbrengst uit hoofde van kwalificerende lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties. Voorts wordt de inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting in bepaalde situaties uitgebreid richting derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling.

  • Wet afschaffing btw landbouwvrijstelling

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om de btw-landbouwregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen.

Meer weten over de belangrijkste fiscale veranderingen en wat ze voor u als mkb’er, organisatie in de publieke sector of in de corporatie markt betekenen? Kijk op www.bdo.nl/belastingplan voor meer informatie en video’s.

Meer over het Belastingplan 2018