Artikel:

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) van de baan

08 juni 2021

Op 28 mei 2021 heeft het kabinet aangegeven te stoppen met de eerder voorgestelde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Al eerder schreven wij dat de BIK is bedoeld om bedrijfsinvesteringen te stimuleren door een korting te geven op het investeringsbedrag. De BIK zou van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2023 van toepassing zijn. De eerste aanvragen konden vanaf 1 september 2021 worden ingediend. Dit is niet meer mogelijk, want de BIK is met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingetrokken. 

Waarom wordt de BIK ingetrokken?

De BIK wordt ingetrokken vanwege de onzekerheid over de geoorloofde staatsteun. Het kabinet heeft de Europese Commissie de vraag voorgelegd of de korting van de BIK kan worden gezien als staatssteun. De BIK is namelijk ingevoerd om Nederland zo snel mogelijk uit de coronacrisis te halen. Hierdoor ziet de korting alleen op investeringen die in Nederland worden gedaan. De Europese Commissie heeft aangegeven op korte termijn geen helderheid te kunnen geven over het staatssteun vraagstuk. De BIK is bedoeld als tijdelijke regeling, waardoor het kabinet de Nederlandse ondernemers niet langer in onzekerheid wil laten. Het kabinet heeft daardoor besloten om te stoppen met de BIK.

Wat betekent dat voor u?

Uw organisatie kan dus geen aanspraak meer maken op de BIK voor de investeringen die sinds 1 oktober 2020 zijn gedaan. Omdat het BIK-loket pas per 1 september 2021 open zou gaan, hoeven er geen aanvragen terug te worden gedraaid.

Nieuwe kansen

Het kabinet probeert zo snel mogelijk een andere bestemming te vinden voor het BIK-budget. Momenteel ligt er een voorstel om per 1 augustus 2021 een verlaging van de Awf-premie  voor werkgevers in te laten gaan. De loonkosten worden door deze regeling verlaagd, waardoor de solvabiliteit en liquiditeit van uw organisatie verbetert. Het wordt daardoor mogelijk om meer te investeren in uw bedrijf of een externe financiering te vinden.

Het Awf-premie wetsvoorstel wordt momenteel verder uitgewerkt. De AWf-premies worden naar verwachting als volgt vastgesteld:

  • De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. 
  • Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het stopzetten van de BIK? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen BDO of één van onze loonheffingenspecialisten. Zij helpen u graag.