Artikel:

De 5 drivers van transformatie bij maatschappelijke organisaties

15 november 2022

De samenleving is enorm in beweging. In een transformerende wereld moeten maatschappelijke organisaties proberen het verschil te maken om hun doelstellingen te behalen. Om ze te helpen grip te krijgen op de maatschappelijke dynamiek die op ze af komt, hebben we vijf ontwikkelingen in kaart gebracht. Vijf drivers die inzicht bieden en de noodzaak tot transformatie laten zien.

 1. Dynamiek
  Maatschappelijke turbulentie: We leven in een tijdperk van exponentieel groeiende mogelijkheden, maar ook van wegvallende zekerheden. En daarnaast van maatschappelijke ontwikkelingen die zich onontkoombaar aandienen.
   
 2. Doel
  Maatschappelijke relevantie: Maatschappelijke organisaties vervullen een bijzondere rol in de maatschappij. Ze zijn op de eerste plaats gericht op de realisatie van hun maatschappelijke doelstellingen. Dit geeft hen bestaansrecht en vormt hun identiteit als organisatie. Om die reden is de vraag relevant: ‘Sluiten onze doelstellingen nog wel aan bij de maatschappelijke realiteit van nu?’.
   
 3. Duurzaamheid
  Planet & people: In 2015 zijn door de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld als de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals ze in het Nederlands heten, vervangen de Millenniumdoelstellingen, die per 2015 kwamen te vervallen.
   
 4. Digitaal
  Technologie: Als de coronapandemie al vooruitgang heeft teweeggebracht, dan is dat de maatschappij brede versnelling van de digitale agenda geweest. Een agenda die voor maatschappelijke organisaties van onveranderd belang is.
   
 5. Doneren of investeren
  Oprukkend ondernemerschap: Inkomsten werden de afgelopen decennia voor veel maatschappelijke organisaties minder vanzelfsprekend. De loyaliteit van leden en donateurs kalfde af en meer en meer dienden ze hun bestaansrecht te bewijzen, niet zozeer door hun commitment aan de goede zaak, maar door daadwerkelijk meerwaarde te tonen voor hun stakeholders of door aantoonbare resultaten te laten zien.

Meer weten over de transformatie bij maatschappelijke organisaties?

Op onze themapagina voor Maatschappelijke Organisaties leest u de inspirerende verhalen van diverse bestuurders die zich middenin die transformatie bevinden. Zoals bijvoorbeeld Rob Streevelaar (Nederlands Philharmonisch Orkest) en Walter Groenen (CJP) over hoe zij jongeren naar de concertzalen krijgen, Martin Berendse (Amsterdamse Openbare Bibiliotheek) en Bert de Vries (Amsterdamse Stadsarchief) over digitaliseren van 50 kilometer papier en Margriet van Diggelen (VSB Fonds) over impact investing. 

Heeft u het visiepaper al gelezen?

Via onderstaande button download u geheel vrijblijvend ons visiedocument waar we de vijf drivers uitgebreid onderwerpen aan een nadere beschouwing.

download visiepaper